گردهمایی شب یلدا اطراف تهران .پذیرایی و شام و موسیقی زنده
ظرفیت محدود
سه شنبه 30 آذر حرکت ساعت 5:30 وسیله نقلیه توریستی
اولویت با کسانیکه زودتر فیش و مشخصات ارسال کنند
09391884434 صادقی