تور لوکس مکزیک و کوبا ویژه 15 شهریور با پرواز 5 ستاره ایرفلوت
کمیسیون همکار 1.000.000 تومان