آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 16 اسفند , 1398
02188452888
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Pacific Express
b.b فقط صبحانه
5,640,000 تومان 7,230,000 تومان 5,100,000 تومان 3,960,000 تومان CENTRAL MARKET
هتل My hotel at bukit bintang
b.b فقط صبحانه
5,640,000 تومان 7,230,000 تومان 5,100,000 تومان 3,960,000 تومان --
هتل Silka Maytower
b.b فقط صبحانه
5,750,000 تومان 7,450,000 تومان 5,660,000 تومان 3,960,000 تومان
هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
6,320,000 تومان 8,590,000 تومان 6,450,000 تومان 4,420,000 تومان
هتل Tamu Hotel And Suites
b.b فقط صبحانه
6,660,000 تومان 9,270,000 تومان 6,230,000 تومان 5,420,000 تومان
هتل The Royale Bintang
b.b فقط صبحانه
6,890,000 تومان 9,730,000 تومان 6,120,000 تومان 4,420,000 تومان
هتل Hotel Royal
b.b فقط صبحانه
6,890,000 تومان 9,730,000 تومان 6,120,000 تومان 4,420,000 تومان
هتل Seri Pacific
b.b فقط صبحانه
6,890,000 تومان 9,730,000 تومان 6,120,000 تومان 4,420,000 تومان
هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
b.b فقط صبحانه
7,000,000 تومان 9,950,000 تومان 6,230,000 تومان 4,530,000 تومان
هتل Pacific Regency Hotel Suites
b.b فقط صبحانه
7,000,000 تومان 9,950,000 تومان 6,230,000 تومان 4,530,000 تومان
هتل Furama Bukit Bintang
b.b فقط صبحانه
7,120,000 تومان 10,180,000 تومان 6,450,000 تومان 4,530,000 تومان
هتل Sunway Putra Hotel
b.b فقط صبحانه
7,120,000 تومان 10,180,000 تومان 7,360,000 تومان 4,530,000 تومان
هتل Concorde Hotel
b.b فقط صبحانه
7,230,000 تومان 10,410,000 تومان 6,570,000 تومان 4,640,000 تومان
هتل Hotel The Federal Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
7,230,000 تومان 10,410,000 تومان 6,570,000 تومان 4,640,000 تومان
هتل Impiana KLCC Hotel
b.b فقط صبحانه
7,340,000 تومان 10,630,000 تومان 4,640,000 تومان
هتل Swiss Garden Hotel
b.b فقط صبحانه
7,450,000 تومان 10,850,000 تومان 6,800,000 تومان 4,640,000 تومان
هتل Dorsett Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
7,450,000 تومان 10,850,000 تومان 6,910,000 تومان 4,640,000 تومان
هتل Hotel Maya Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
7,570,000 تومان 11,090,000 تومان 6,450,000 تومان 4,750,000 تومان
هتل Royale Chulan
b.b فقط صبحانه
7,680,000 تومان 11,310,000 تومان 7,020,000 تومان 4,750,000 تومان
هتل Istana
b.b فقط صبحانه
7,680,000 تومان 11,310,000 تومان 7,020,000 تومان 4,750,000 تومان
هتل Fraser Residence Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
8,020,000 تومان 11,990,000 تومان 7,360,000 تومان 4,870,000 تومان
هتل Grand Millennium
b.b فقط صبحانه
8,930,000 تومان 13,810,000 تومان 7,930,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل InterContinental
b.b فقط صبحانه
8,930,000 تومان 13,810,000 تومان 8,150,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل Sheraton Imperial
b.b فقط صبحانه
8,930,000 تومان 13,810,000 تومان 8,150,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل ShangriLa
b.b فقط صبحانه
9,500,000 تومان 14,940,000 تومان 5,550,000 تومان
هتل The Westin Kuala Lumpur
b.b فقط صبحانه
9,500,000 تومان 14,940,000 تومان 8,730,000 تومان 5,550,000 تومان
هتل Pavilion Residences Private Apartments
b.b فقط صبحانه
10,410,000 تومان 16,750,000 تومان 9,410,000 تومان 5,890,000 تومان
هتل JW Marriott
b.b فقط صبحانه
11,090,000 تومان 18,120,000 تومان 10,090,000 تومان 6,120,000 تومان
نام هتل هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,960,000 تومان
توضیحات CENTRAL MARKET
نام هتل هتل My hotel at bukit bintang
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,960,000 تومان
توضیحات --
نام هتل هتل Silka Maytower
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 5,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,960,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tamu Hotel And Suites
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royale Bintang
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Royal
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Seri Pacific
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pacific Regency Hotel Suites
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Furama Bukit Bintang
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunway Putra Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,530,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Concorde Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel The Federal Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Impiana KLCC Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Swiss Garden Hotel
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dorsett Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,640,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Maya Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,450,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istana
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fraser Residence Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,870,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Millennium
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل InterContinental
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Imperial
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 8,930,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,150,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ShangriLa
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Westin Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,550,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Pavilion Residences Private Apartments
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 10,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 16,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,410,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل JW Marriott
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 18,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,120,000 تومان
توضیحات
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 27 اسفند , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه - ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - سیم کارت به ازای هر اتاق
 توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 650.000 پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.
پکیج بر روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر نرخ هنگام ثبت نام مابه التفاوت اضافه خواهد شد.
مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس ندا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوالالامپور

تور کوالالامپور از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.