آژانس مسافرتی ندا پرواز
شروع تور از 27 مرداد , 1398
02188452888
7 شب کوالالامپور
 مسیر سفر
تهران
    
کوالالامپور
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Pacific Express
b.b
6,340,000 تومان 7,350,000 تومان 5,640,000 تومان 4,890,000 تومان
هتل Silka Maytower
b.b
6,410,000 تومان 7,470,000 تومان 5,700,000 تومان 4,910,000 تومان
هتل De Palma Hotel Ampang
b.b
6,790,000 تومان 8,230,000 تومان 5,960,000 تومان 5,070,000 تومان
هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
b.b
6,870,000 تومان 8,360,000 تومان 6,100,000 تومان 5,110,000 تومان
هتل The Royale Bintang
b.b
7,310,000 تومان 9,230,000 تومان 6,600,000 تومان 5,290,000 تومان
هتل Hotel Royal
b.b
7,370,000 تومان 9,360,000 تومان 6,600,000 تومان 5,310,000 تومان
هتل Sunway Putra Hotel
b.b
7,370,000 تومان 9,360,000 تومان 6,600,000 تومان 5,310,000 تومان
هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
b.b
7,490,000 تومان 9,610,000 تومان 6,660,000 تومان 5,360,000 تومان
هتل Furama Bukit Bintang
b.b
7,490,000 تومان 9,610,000 تومان 6,660,000 تومان 5,360,000 تومان
هتل Corus Hotel Kuala Lumpur
b.b
7,680,000 تومان 9,980,000 تومان 6,660,000 تومان 5,430,000 تومان
هتل Impiana KLCC Hotel
b.b
7,750,000 تومان 10,110,000 تومان 5,470,000 تومان
هتل Dorsett Kuala Lumpur
b.b
7,750,000 تومان 10,110,000 تومان 6,730,000 تومان 5,470,000 تومان
هتل Hotel Maya Kuala Lumpur
b.b
7,950,000 تومان 10,490,000 تومان 6,930,000 تومان 5,560,000 تومان
هتل Istana
b.b
8,020,000 تومان 10,620,000 تومان 7,120,000 تومان 5,570,000 تومان
هتل Royale Chulan
b.b
8,020,000 تومان 10,620,000 تومان 6,870,000 تومان 5,570,000 تومان
هتل Berjaya Times Square
b.b
8,260,000 تومان 11,120,000 تومان 6,730,000 تومان
هتل Grand Millennium
b.b
8,380,000 تومان 11,730,000 تومان 7,240,000 تومان 5,970,000 تومان
هتل InterContinental
b.b
9,010,000 تومان 12,590,000 تومان 7,860,000 تومان 5,670,000 تومان
هتل Sheraton Imperial
b.b
9,130,000 تومان 12,850,000 تومان 7,970,000 تومان 6,030,000 تومان
هتل The Westin Kuala Lumpur
b.b
9,380,000 تومان 13,350,000 تومان 8,230,000 تومان 6,120,000 تومان
نام هتل هتل Pacific Express
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,890,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Silka Maytower
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 4,910,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل De Palma Hotel Ampang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,070,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Oakwood Hotel And Residence Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royale Bintang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Royal
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunway Putra Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ibis Kuala Lumpur City Centre
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Furama Bukit Bintang
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,360,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Corus Hotel Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,430,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Impiana KLCC Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Dorsett Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Maya Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,930,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Istana
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royale Chulan
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,570,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Berjaya Times Square
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,730,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Millennium
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,240,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,970,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل InterContinental
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sheraton Imperial
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,130,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Westin Kuala Lumpur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,230,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,120,000 تومان
توضیحات
کوالالامپور
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 27 مرداد , 1398 - تاریخ پایان تور : 4 شهریور , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز ماهان ایر - 7 شب و 8 روز اقامت در هتل با صبحانه - ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - سیم کارت به ازای هر اتاق
 توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 500.000 پرداخت 50% کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد. پکیج بر روی پایین ترین نرخ کلاس پروازی بسته شده و در صورت تغییر نرخ هنگام ثبت نام مابه التفاوت اضافه خواهد شد. مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده آژانس ثبت نام كننده مي باشد و آژانس ندا پرواز هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ندا پرواز و شماره  02188452888  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوالالامپور

تور کوالالامپور از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.