آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 8 بهمن , 1396
۰۲۱-۷۷۶۲۱۳۸۵
2 شب مشهد
 مسیر سفر
تهران
    
مشهد
 نوع سفر
air   -  کاسپین
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
راسپینا
f.b
...
365,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
مارین
f.b
...
365,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
اوستا
f.b
...
375,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
سارینا
f.b
...
375,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
سفیران
f.b
385,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
ایساتیس
f.b
395,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
سراج
f.b
415,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
آپادانا
f.b
415,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
حافظ
f.b
415,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
کوثر
f.b
425,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام منوی سلف
صادقیه
f.b
425,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
کارن
f.b
435,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
هاترا
f.b
465,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام منو سلف استقبال---77621388
سهند
f.b
465,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام -استقبال
ایران زمین
f.b
485,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
منجی
f.b
485,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام منوی سلف
کیانا
f.b
535,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام - استقبال
الماس
f.b
545,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام منو سلف استقبال
آرمان
f.b
...
655,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ناهار شام
درویشی
b.b
675,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ترانسفر
قصر طلایی
f.b
695,000 تومان  تومان  تومان  تومان صبحانه ترانسفر---77621388
نام هتل راسپینا
خدمات هتل f.b
...
قیمت دو تخته 365,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل مارین
خدمات هتل f.b
...
قیمت دو تخته 365,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل اوستا
خدمات هتل f.b
...
قیمت دو تخته 375,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل سارینا
خدمات هتل f.b
...
قیمت دو تخته 375,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل سفیران
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 385,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل ایساتیس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 395,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل سراج
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 415,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل آپادانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 415,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل حافظ
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 415,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل کوثر
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 425,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام منوی سلف
نام هتل صادقیه
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 425,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل کارن
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 435,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل هاترا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 465,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام منو سلف استقبال---77621388
نام هتل سهند
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 465,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام -استقبال
نام هتل ایران زمین
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 485,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل منجی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 485,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام منوی سلف
نام هتل کیانا
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 535,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام - استقبال
نام هتل الماس
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 545,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام منو سلف استقبال
نام هتل آرمان
خدمات هتل f.b
...
قیمت دو تخته 655,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ناهار شام
نام هتل درویشی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 675,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ترانسفر
نام هتل قصر طلایی
خدمات هتل f.b
قیمت دو تخته 695,000 تومان
قیمت 1 تخته  تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال  تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال  تومان
توضیحات صبحانه ترانسفر---77621388
مشهد
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 8 بهمن , 1396 - تاریخ پایان تور : 10 بهمن , 1396
 مدارک لازم
اسامی به همراه کد ملی "تور بصورت غیرحضوری نیز رزرو می گردد و بلیت و معرفینامه هتل برای مسافر ارسال خواهد شد."
 خدمات آژانس
پرواز رفت و برگشت با ساعت مناسب +هتل (صبحانه ناهار شام) تماس : **** 77621385-021 ***خط ویژه 09357401600 --- 09122378507 ( تماس - تلگرام) لینک کانال تلگرام https://telegram.me/parvaziranian جهت دریافت لینک کانال تلگرامی ---- عدد 9 را به شماره 02177621388 پیامک کنید. پشتیبانی : 09357401600 09122378507
 توضیحات

ساعت پرواز---------نرخ کلیه تور ها با پرواز رفت صبح و برگشت بعد از ظهر می باشد.
استقبال فرودگاهی---جهت استقبال فرودگاهی به کل مبلغ تور 10/000 تومان اضافه خواهد شد.
نرخ کودک----------برای کودک بالای 2 سال فقط هزینه پرواز محاسبه خواهد شد و برای کودک بالای 5 سال مبلغ تور بزرگسال محاسبه می شود.
نرخ کودک --------- زیر 2 سال 110/000 تومان هزینه بیمه پرواز می باشد.
ایرلاین------------در صورت پر یا کنسل شدن پرواز اعلام شده، ایرلاین مشابه جایگزین می شود.
مدت اقامت--------بصورت پیش فرض 2شب و 3 روز می باشد که درصورت درخواست مسافر اضافه تر هم رزرو می گردد.
//// رزرو تور مشهد از تهران و شهرستان ها انجام می شود ////

09357401600

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱-۷۷۶۲۱۳۸۵  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور بانکوک و قیمت تور ارزان مشهد زمستان ۹۷ " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان جن‌ها در چابهار
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
راهنمای سفر به قشم
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک