تور یکروزه آبشار رزکه 15 مرداد
خدمات:صبحانه منو انتخابی-عصرانه- بیمه -لیدر- غریق نجات-وسیله نقلیه توریستی دربست دراختیار-(ناهار همراه خود بیاورید) رودخانه پیمایی داریم این تور برای افراد نا توان مناسب نمیباشد(با قابلیت شنا کردن) {حتما لباس اضافه بیاورید} حرکت جمعه 15 مرداد ساعت 4 صبح از میدان آرژ انتین برگشت جمعه شب تهرانیم قیمت :58000تومان
تماس : 09391884434- 22922881 سپهردادسیر. صادقی

http ://telegram.me/sepehrdadeir11

www.sepehrdadseir.com