آژانس مسافرتی گوهرگشت
شروع تور از 11 اسفند , 1398
04144441004
3 شب وان (ترکیه)
 مسیر سفر
تبریز
    
وان (ترکیه)
 نوع سفر
زمینی  -  زمینی
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
ساردور
b.b
550,000 تومان 620,000 تومان 550,000 تومان 200,000 تومان مارش
دمیت پارک
h.b
580,000 تومان 580,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
کروان
b.b
600,000 تومان 750,000 تومان 580,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
سمیرا
b.b
670,000 تومان 750,000 تومان 650,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
کاسپین سوئیت
b.b
580,000 تومان 650,000 تومان 200,000 تومان 5 دقیقه تا مرکز شهر.با سه شب رزرو میتوانید یک شب اقامت رایگان دریافت کنید.
کرنر
b.b
680,000 تومان 950,000 تومان 680,000 تومان 200,000 تومان مارش
رویال برک
b.b
680,000 تومان 950,000 تومان 700,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
دوسکو
b.b
680,000 تومان 850,000 تومان 460,000 تومان 200,000 تومان 5دقیقه تا مرکز شهر
امپریال
b.b
720,000 تومان 700,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت.اقامت به همراه صبحانه وشام
هتل بیگ باس
b.b
680,000 تومان 900,000 تومان 500,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
رویال میلانو
b.b
780,000 تومان 950,000 تومان 500,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
تامارا
b.b
780,000 تومان 500,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
مونلایت
b.b
800,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
هالدی
b.b
900,000 تومان 1,250,000 تومان 600,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
وان سوئیت
b.b
680,000 تومان 880,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
گرند
b.b
1,050,000 تومان 1,250,000 تومان 600,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
رنسانس
b.b
850,000 تومان 1,250,000 تومان 550,000 تومان 200,000 تومان مارش
تاحت پالاس
b.b
1,020,000 تومان 650,000 تومان 200,000 تومان جمهوریت
هیلتون
b.b
1,300,000 تومان 750,000 تومان 200,000 تومان 20 دقیقه تا مرکز شهر
الیت ورلد
b.b
1,650,000 تومان 2,100,000 تومان 1,300,000 تومان 200,000 تومان مارش
نام هتل ساردور
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 550,000 تومان
قیمت 1 تخته 620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات مارش
نام هتل دمیت پارک
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 580,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل کروان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 600,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل سمیرا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل کاسپین سوئیت
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 580,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات 5 دقیقه تا مرکز شهر.با سه شب رزرو میتوانید یک شب اقامت رایگان دریافت کنید.
نام هتل کرنر
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات مارش
نام هتل رویال برک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل دوسکو
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 460,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات 5دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل امپریال
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 720,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت.اقامت به همراه صبحانه وشام
نام هتل هتل بیگ باس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل رویال میلانو
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته 950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل تامارا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل مونلایت
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 0 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل هالدی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل وان سوئیت
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل گرند
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل رنسانس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات مارش
نام هتل تاحت پالاس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات جمهوریت
نام هتل هیلتون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 0 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل الیت ورلد
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 200,000 تومان
توضیحات مارش
وان (ترکیه)
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 14 اسفند , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
رفت و برگشت با ون ترکیه_اقامت با صبحانه_بیمه مسافرتی
 توضیحات

🎉🎉 آفر ویژه اسفند ماه
تور زمینی وان ترکیه🇹🇷 از تبریز همه روزه
مدت اقامت 3 شب و4 روز
🏨اقامت با صبحانه
🚌 ترانسفر با ون ترکیه
🔴خروجی به عهده مسافر است.

آژانس مسافرتی "گوهرگشت"
ارتباط از طریق تلگرام
@Gohargasht01
*
04144441004-5
09148680067
09928408607

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی گوهرگشت و شماره  04144441004  تماس حاصل فرمایید .

تور وان (ترکیه) از تبریز

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

برچسب ها :

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.