آژانس مسافرتی معراج گشت
شروع تور از 18 آذر , 1397
02145162
7 شب پوکت
 مسیر سفر
تهران
    
پوکت
 نوع سفر
هوائی   -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Sunset Mansion
b.b
5,870,000 تومان 6,800,000 تومان 5,570,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل Royal Crown Hotel
b.b
5,960,000 تومان 6,990,000 تومان 5,660,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل The Natural Resort
b.b
6,330,000 تومان 7,730,000 تومان 6,030,000 تومان 5,420,000 تومان
هتل Patong Holiday
b.b
5,870,000 تومان 6,800,000 تومان 5,570,000 تومان 5,320,000 تومان
هتل Bayshore Ocean View
b.b
6,800,000 تومان 8,660,000 تومان 6,500,000 تومان 5,830,000 تومان
هتل PJ Patong Resortel
b.b
6,990,000 تومان 9,030,000 تومان 6,990,000 تومان 5,830,000 تومان
هتل Andatel Patong Phuket
b.b
7,080,000 تومان 8,660,000 تومان 6,780,000 تومان 5,830,000 تومان
هتل The ASHLEE Plaza
b.b
7,170,000 تومان 9,400,000 تومان 6,870,000 تومان 5,930,000 تومان
هتل Phoenix Grand
b.b
7,270,000 تومان 9,590,000 تومان 6,960,000 تومان 5,830,000 تومان
هتل Ashlee HUB Hotel Patong
b.b
7,540,000 تومان 10,150,000 تومان 7,250,000 تومان 5,930,000 تومان
هتل Tri Trang Beach Resort
b.b
7,720,000 تومان 10,520,000 تومان 7,420,000 تومان 6,130,000 تومان
هتل Andakira Hotel
b.b
8,290,000 تومان 11,640,000 تومان 7,990,000 تومان 6,440,000 تومان
هتل SLEEP WITH ME Hotel
b.b
8,290,000 تومان 11,640,000 تومان 7,990,000 تومان 6,440,000 تومان
هتل Fishermen’s Harbour Resort
b.b
8,290,000 تومان 11,640,000 تومان 7,990,000 تومان 6,740,000 تومان
هتل The Royal Paradise
b.b
8,380,000 تومان 11,830,000 تومان 8,080,000 تومان 6,740,000 تومان
هتل The Charm Resort
b.b
8,940,000 تومان 12,940,000 تومان 8,640,000 تومان 6,940,000 تومان
هتل Phuket Graceland Resort
b.b
9,500,000 تومان 14,060,000 تومان 9,200,000 تومان 7,760,000 تومان
هتل Patong Merlin Hotel
b.b
9,970,000 تومان 14,990,000 تومان 967,000 تومان 6,950,000 تومان
هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
b.b
10,060,000 تومان 15,740,000 تومان 10,040,000 تومان 7,450,000 تومان
نام هتل هتل Sunset Mansion
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Royal Crown Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Natural Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,420,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Patong Holiday
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 5,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,570,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,320,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Bayshore Ocean View
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل PJ Patong Resortel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Andatel Patong Phuket
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The ASHLEE Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,870,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phoenix Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,960,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,830,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ashlee HUB Hotel Patong
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 5,930,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tri Trang Beach Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 7,720,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,520,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Andakira Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل SLEEP WITH ME Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,440,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fishermen’s Harbour Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Royal Paradise
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,740,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Charm Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,640,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Phuket Graceland Resort
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 9,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,760,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Patong Merlin Hotel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 9,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 14,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 967,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 6,950,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Duangjitt Resort And Spa Patong Phuket
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 10,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 7,450,000 تومان
توضیحات
پوکت
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 آذر , 1397 - تاریخ پایان تور : 1 دی , 1397
 مدارک لازم
عکس سه در چهار, کپی شناسنامه, کپی کارت ملی, اصل گذرنامه با ۷ ماه اعتبار, پرینت حساب بانکی با حداقل ۳ میلیون موجودی
 خدمات آژانس
ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, اقامت در هتل با صبحانه, تورلیدر فارسی‌زبان, بیمهٔ مسافرتی, ویزا
 توضیحات

در صورت درخواست هتل خارج از پکیج با شماره 02145162 تماس حاصل فرمایید. در ساعات غیرکاری با شماره09196004117 آقای حسینی تماس حاصل فرمایید. تخفیف شامل حال مسافران حضوری آژانس می گردد. قیمت تور زیر 2 سال 1900000هزار تومان .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی معراج گشت و شماره  02145162  تماس حاصل فرمایید .

تور پوکت از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.