تور کربلا رفت وبرگشت هوایی
تاریخ هتل کربلا هتل نجف مناسبت قیمت
08/04/1395 جنت الکوثر قصر السور شب قدر950.000تومان
13/04/1395 جنت الکوثر قصر السور عید فطر950.000تومان
20/04/1395 السباط فضلا ایام عادی 1.100.000تومان
22/04/1395 السباط فضلا ایام عادی 1.100.000تومان
25/04/1395 السباط فضلا ایام عادی 1.100.000تومان
27/04/1395 السباط فضلا ایام عادی 1.100.000تومان
29/04/1395 السباط فضلا ایام عادی 1.100.000تومان