تورکرمانشاه هوایی وزمینی همه روزه
اجرای گشت کامل شامل:طاق بستان.بیستون.فرهادتراش.
مجسمه هرکول.تکیه معاون الملک.خریدسوغات از کرمانشاه
سایر خدمات:
صبحانه. ترانسفر. گشت شهری
بلیط رفت وبرگشت (اتوبوس VIP یا هواپیما)
استقبال و بدرقه ی فرودگاهی (یا ترمینال)
لیدر مجرب محلی
26760219