آژانس مسافرتی ساهی سفر پارس
شروع تور از 31 خرداد , 1398
02145223
6 شب کوش آداسی
 مسیر سفر
تهران
    
کوش آداسی
 نوع سفر
هوائی   -  اطلس گلوبال
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل Gold Apart
h.b
5,700,000 تومان 6,230,000 تومان 5,170,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Hotel Flora Suites
all
6,425,000 تومان 7,315,000 تومان 5,535,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Grand Sahins
all
6,230,000 تومان 7,020,000 تومان 5,435,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Belmare Hotel
all
6,890,000 تومان 8,010,000 تومان 5,765,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Marbel Hotel
all
7,150,000 تومان 8,405,000 تومان 5,900,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل The Panorama Hill Hotel Kusadasi
all
7,085,000 تومان 8,305,000 تومان 5,865,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Blue Vista Hill Hotel
all
7,615,000 تومان 9,100,000 تومان 6,130,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Ladonia Adakule
u.all
8,075,000 تومان 9,790,000 تومان 6,360,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل The Grand Blue Sky International
all
8,405,000 تومان 10,285,000 تومان 6,525,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Labranda Ephesus Princess
all
8,405,000 تومان 10,285,000 تومان 6,525,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Le Bleu Hotel
u.all
8,670,000 تومان 10,685,000 تومان 6,655,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Korumar Hotel Deluxe
all
8,735,000 تومان 11,190,000 تومان 6,690,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Fantasia Deluxe Hotel
u.all
8,735,000 تومان 10,780,000 تومان 6,690,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Ramada Resort Kusadasi
u.all
8,800,000 تومان 10,880,000 تومان 6,725,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل (Aria Claros Beach and Resort (Carpe Diem
all
8,870,000 تومان 10,980,000 تومان 6,755,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Tusan Beach Resort
all
8,935,000 تومان 11,080,000 تومان 6,790,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Palm Wings Ephesus
u.all
1,385,000 تومان 13,255,000 تومان 7,515,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Palm Wings Beach Resort Spa
all
9,595,000 تومان 12,070,000 تومان 7,120,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Infınıty by Yelken
u.all
10,320,000 تومان 13,160,000 تومان 7,480,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Aqua Fantasy Aquapark
u.all
12,035,000 تومان 15,730,000 تومان 8,340,000 تومان 3,820,000 تومان
هتل Sunis Efes Royal Palace Resort
u.all
10,715,000 تومان 13,750,000 تومان 7,680,000 تومان 3,820,000 تومان
نام هتل هتل Gold Apart
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 5,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,170,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Hotel Flora Suites
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,425,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,535,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Grand Sahins
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,435,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Belmare Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,765,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Marbel Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,405,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Panorama Hill Hotel Kusadasi
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 8,305,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 5,865,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Blue Vista Hill Hotel
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 7,615,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,130,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ladonia Adakule
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,075,000 تومان
قیمت 1 تخته 9,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل The Grand Blue Sky International
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,405,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,285,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Labranda Ephesus Princess
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,405,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,285,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,525,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Le Bleu Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,685,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,655,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Korumar Hotel Deluxe
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Fantasia Deluxe Hotel
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,735,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Ramada Resort Kusadasi
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل (Aria Claros Beach and Resort (Carpe Diem
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,870,000 تومان
قیمت 1 تخته 10,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,755,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Tusan Beach Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 8,935,000 تومان
قیمت 1 تخته 11,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 6,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palm Wings Ephesus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 1,385,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,515,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Palm Wings Beach Resort Spa
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 9,595,000 تومان
قیمت 1 تخته 12,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,120,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Infınıty by Yelken
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,480,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Aqua Fantasy Aquapark
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 12,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 15,730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 8,340,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل Sunis Efes Royal Palace Resort
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 10,715,000 تومان
قیمت 1 تخته 13,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 7,680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 3,820,000 تومان
توضیحات
کوش آداسی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 31 خرداد , 1398 - تاریخ پایان تور : 7 تیر , 1398
 مدارک لازم
پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس گلوبال، ترانسفر فرودگاهی، تور لیدر فارسی زبان، بیمه مسافرتی، اقامت در هتل با خدمات کامل.
 توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان است.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ساهی سفر پارس و شماره  02145223  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کوش آداسی

تور کوش آداسی از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
سفری بی دغدغه با تور اقساطی
پل های نمادین استانبول
غذا های لذیذ آنتالیا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.