تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 18 خرداد , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
6 شب کوش آداسی
 مسیر سفر
تهران
    
کوش آداسی
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Santur
b.b
2,070,000 تومان2,380,000 تومان1,800,000 تومان1,290,000 تومان
Belmare
all
2,490,000 تومان3,000,000 تومان2,000,000 تومان1,290,000 تومان
Luana Santa Maria
all
2,570,000 تومان3,120,000 تومان2,040,000 تومان1,290,000 تومان
The Panorama Hill
all
2,570,000 تومان3,150,000 تومان2,040,000 تومان1,290,000 تومان
Blue Vista Hill
all
2,680,000 تومان3,420,000 تومان1,990,000 تومان1,290,000 تومان
Alkoclar Adakule
all
3,120,000 تومان3,980,000 تومان2,300,000 تومان1,290,000 تومان
Club Yali
u.all
3,030,000 تومان3,940,000 تومان2,160,000 تومان1,290,000 تومان
Aria Claros Beach
u.all
3,030,000 تومان3,950,000 تومان2,140,000 تومان1,290,000 تومان
Labranda Ephesus Princess
all
3,280,000 تومان4,180,000 تومان2,390,000 تومان1,290,000 تومان
Tusan Beach
u.all
3,280,000 تومان4,210,000 تومان2,390,000 تومان1,290,000 تومان
Fantasia Deluxe
u.all
3,430,000 تومان4,410,000 تومان2,470,000 تومان1,290,000 تومان
Pine Bay
all
3,470,000 تومان4,680,000 تومان2,500,000 تومان1,290,000 تومان
Ramada Resort
all
3,550,000 تومان4,600,000 تومان2,550,000 تومان1,290,000 تومان
Sealight
u.all
3,630,000 تومان5,150,000 تومان2,590,000 تومان1,290,000 تومان
Palm Wings
u.all
3,670,000 تومان4,750,000 تومان2,500,000 تومان1,290,000 تومان
Palm Wings Ephesus
u.all
3,780,000 تومان4,950,000 تومان2,660,000 تومان1,290,000 تومان
Amara Sealight Elite
u.all
4,020,000 تومان5,810,000 تومان2,770,000 تومان1,290,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace
u.all
5,030,000 تومان6,820,000 تومان3,290,000 تومان1,290,000 تومان
aqua fantasy aqupark
u.all
5,230,000 تومان7,100,000 تومان3,370,000 تومان1,290,000 تومان
نام هتلSantur
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته2,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلBelmare
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلLuana Santa Maria
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Panorama Hill
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته3,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلBlue Vista Hill
خدمات هتلall
قیمت دو تخته2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته3,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلAlkoclar Adakule
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلClub Yali
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته3,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلAria Claros Beach
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلLabranda Ephesus Princess
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته4,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلTusan Beach
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلFantasia Deluxe
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته4,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلPine Bay
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته4,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلRamada Resort
خدمات هتلall
قیمت دو تخته3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلSealight
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلPalm Wings
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته4,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلPalm Wings Ephesus
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmara Sealight Elite
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلSunis Efes Royal Palace
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته6,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتلaqua fantasy aqupark
خدمات هتلu.all
قیمت دو تخته5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,290,000 تومان
توضیحات
کوش آداسی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - بیمه مسافرتی سامان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل- ترانســفر فرودگـاهی و راهنــمای فارســـی زبان و یک گشت شهری
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
- خانواده 4 نفره و دارای دو فرزند با کانتر مربوطه هماهنگ شوند
-بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال اجباری می باشد و جداگانه دریافت می گردد
-کودک بدون تخت فاقد کمیسیون و نرخ کودک زیر دو سال 250/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور بلغارستانو قیمت تور کوش آداسی مرداد ۹۷ " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به بلگراد؛ بارسلونای منطقه بالکان در صربستان
ضروری‌ترین لوازم سفرهای طبیعت‌گردی
راهنمای سفر به والنسیا، اسپانیا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک