آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 18 خرداد , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
6 شب کوش آداسی
 مسیر سفر
تهران
    
کوش آداسی
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Santur
b.b
2,070,000 تومان 2,380,000 تومان 1,800,000 تومان 1,290,000 تومان
Belmare
all
2,490,000 تومان 3,000,000 تومان 2,000,000 تومان 1,290,000 تومان
Luana Santa Maria
all
2,570,000 تومان 3,120,000 تومان 2,040,000 تومان 1,290,000 تومان
The Panorama Hill
all
2,570,000 تومان 3,150,000 تومان 2,040,000 تومان 1,290,000 تومان
Blue Vista Hill
all
2,680,000 تومان 3,420,000 تومان 1,990,000 تومان 1,290,000 تومان
Alkoclar Adakule
all
3,120,000 تومان 3,980,000 تومان 2,300,000 تومان 1,290,000 تومان
Club Yali
u.all
3,030,000 تومان 3,940,000 تومان 2,160,000 تومان 1,290,000 تومان
Aria Claros Beach
u.all
3,030,000 تومان 3,950,000 تومان 2,140,000 تومان 1,290,000 تومان
Labranda Ephesus Princess
all
3,280,000 تومان 4,180,000 تومان 2,390,000 تومان 1,290,000 تومان
Tusan Beach
u.all
3,280,000 تومان 4,210,000 تومان 2,390,000 تومان 1,290,000 تومان
Fantasia Deluxe
u.all
3,430,000 تومان 4,410,000 تومان 2,470,000 تومان 1,290,000 تومان
Pine Bay
all
3,470,000 تومان 4,680,000 تومان 2,500,000 تومان 1,290,000 تومان
Ramada Resort
all
3,550,000 تومان 4,600,000 تومان 2,550,000 تومان 1,290,000 تومان
Sealight
u.all
3,630,000 تومان 5,150,000 تومان 2,590,000 تومان 1,290,000 تومان
Palm Wings
u.all
3,670,000 تومان 4,750,000 تومان 2,500,000 تومان 1,290,000 تومان
Palm Wings Ephesus
u.all
3,780,000 تومان 4,950,000 تومان 2,660,000 تومان 1,290,000 تومان
Amara Sealight Elite
u.all
4,020,000 تومان 5,810,000 تومان 2,770,000 تومان 1,290,000 تومان
Sunis Efes Royal Palace
u.all
5,030,000 تومان 6,820,000 تومان 3,290,000 تومان 1,290,000 تومان
aqua fantasy aqupark
u.all
5,230,000 تومان 7,100,000 تومان 3,370,000 تومان 1,290,000 تومان
نام هتل Santur
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Belmare
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Luana Santa Maria
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Panorama Hill
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Blue Vista Hill
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,990,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Alkoclar Adakule
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Club Yali
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Aria Claros Beach
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Labranda Ephesus Princess
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,180,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tusan Beach
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Fantasia Deluxe
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Pine Bay
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,680,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ramada Resort
خدمات هتل all
قیمت دو تخته 3,550,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sealight
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,630,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Palm Wings Ephesus
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 3,780,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Amara Sealight Elite
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,770,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل Sunis Efes Royal Palace
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل aqua fantasy aqupark
خدمات هتل u.all
قیمت دو تخته 5,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,290,000 تومان
توضیحات
کوش آداسی
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
گشت شهری
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - بیمه مسافرتی سامان - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل- ترانســفر فرودگـاهی و راهنــمای فارســـی زبان و یک گشت شهری
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
- خانواده 4 نفره و دارای دو فرزند با کانتر مربوطه هماهنگ شوند
-بیمه مسافرتی برای افراد بالای 60 سال اجباری می باشد و جداگانه دریافت می گردد
-کودک بدون تخت فاقد کمیسیون و نرخ کودک زیر دو سال 250/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور بلغارستان و قیمت تور کوش آداسی بهمن ۹۷ " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان جن‌ها در چابهار
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
راهنمای سفر به قشم
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک