تور ۲/۵ روزه کویر مصر
صبحانه،ناهار،شام
گشت سافاری،موتور چهار چرخ،شتر سواری
اقامتگاه سنتی با کلیه امکانات