آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل
شروع تور از 18 مهر , 1399
02188895096 - 09123055521
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
پانیذ

715,000 تومان 990,000 تومان 715,000 تومان 485,000 تومان .
سیمرغ

800,000 تومان 1,155,000 تومان 800,000 تومان 485,000 تومان .
سان رایز

805,000 تومان 1,160,000 تومان 805,000 تومان 485,000 تومان .
سوئیت ارم کیش

820,000 تومان 1,170,000 تومان 820,000 تومان 485,000 تومان
شایلی

830,000 تومان 1,185,000 تومان 830,000 تومان 485,000 تومان .
گراند

850,000 تومان 1,255,000 تومان 850,000 تومان 485,000 تومان .
سارا

875,000 تومان 1,275,000 تومان 875,000 تومان 485,000 تومان .
پارسیان

895,000 تومان 1,300,000 تومان 895,000 تومان 485,000 تومان .
هلیا

920,000 تومان 1,405,000 تومان 920,000 تومان 485,000 تومان .
ارم کیش

1,000,000 تومان 1,575,000 تومان 1,000,000 تومان 485,000 تومان .
پارمیدا

1,005,000 تومان 1,555,000 تومان 1,005,000 تومان 485,000 تومان .
میراژ

1,210,000 تومان 1,930,000 تومان 1,210,000 تومان 485,000 تومان .
گاردنیا

1,220,000 تومان 1,925,000 تومان 1,220,000 تومان 485,000 تومان صبحانه+نهار
لیلیوم

1,250,000 تومان 1,930,000 تومان 1,250,000 تومان 485,000 تومان .
سورینت مریم

1,255,000 تومان 1,935,000 تومان 1,255,000 تومان 485,000 تومان .
ایران

1,390,000 تومان 2,225,000 تومان 1,390,000 تومان 485,000 تومان .
آرامیس

1,430,000 تومان 2,125,000 تومان 1,430,000 تومان 485,000 تومان صبحانه+نهار
شایان کیش

1,555,000 تومان 2,595,000 تومان 1,555,000 تومان 485,000 تومان .
کوروش

1,660,000 تومان 2,715,000 تومان 1,660,000 تومان 485,000 تومان .
ویدا

1,755,000 تومان 2,855,000 تومان 1,755,000 تومان 485,000 تومان .
داریوش

2,325,000 تومان 4,055,000 تومان 2,325,000 تومان 485,000 تومان .
نام هتل پانیذ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 715,000 تومان
قیمت 1 تخته 990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 715,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سیمرغ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,155,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سان رایز
خدمات هتل
قیمت دو تخته 805,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 805,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 820,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات
نام هتل شایلی
خدمات هتل
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گراند
خدمات هتل
قیمت دو تخته 850,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,255,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سارا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 875,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,275,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 875,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارسیان
خدمات هتل
قیمت دو تخته 895,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 895,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هلیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,405,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ارم کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل پارمیدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,005,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,555,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,005,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل میراژ
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل گاردنیا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,925,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات صبحانه+نهار
نام هتل لیلیوم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل سورینت مریم
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,255,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,935,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,255,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ایران
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,225,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل آرامیس
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,430,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,125,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,430,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات صبحانه+نهار
نام هتل شایان کیش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,555,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,555,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل کوروش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,660,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,715,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,660,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل ویدا
خدمات هتل
قیمت دو تخته 1,755,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,855,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,755,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
نام هتل داریوش
خدمات هتل
قیمت دو تخته 2,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,055,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,325,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 485,000 تومان
توضیحات .
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 مهر , 1399 - تاریخ پایان تور : 22 مهر , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه ترانسفر فرودگاهی گشت جزیره رایگان سینما ۷بعدی رایگان ورودی سافاری رایگان ورودی رستوران موزیکال رایگان تخفیفات گردشگری و تفریحات دریایی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر هتل ها می توانید با 02188895096 در تماس باشید
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 250/000 تومان می باشد.
در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09123055521 تماس حاصل نمایید.
16 مهر رفت ساعت 10:00 با معراج و برگشت ساعت21:45 با ایران ایر تور میباشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کاخ سپید ملل و شماره  02188895096 - 09123055521  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.