آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان
شروع تور از 21 تیر , 1399
02177621388
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  آتا آتا زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b فقط صبحانه
530,000 تومان 505,000 تومان 375,000 تومان
هتل سان رایز
b.b فقط صبحانه
560,000 تومان 525,000 تومان 375,000 تومان
هتل تعطیلات
b.b فقط صبحانه
590,000 تومان 545,000 تومان 375,000 تومان
هتل شایلی
b.b فقط صبحانه
630,000 تومان 595,000 تومان 375,000 تومان
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
630,000 تومان 585,000 تومان 375,000 تومان
هتل هلیا
b.b فقط صبحانه
665,000 تومان 595,000 تومان 375,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق
b.b فقط صبحانه
695,000 تومان 635,000 تومان 375,000 تومان
هتل گراند
b.b فقط صبحانه
725,000 تومان 655,000 تومان 375,000 تومان
هتل پارمیدا
b.b فقط صبحانه
725,000 تومان 635,000 تومان 375,000 تومان
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
735,000 تومان 665,000 تومان 375,000 تومان
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
775,000 تومان 735,000 تومان 375,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
905,000 تومان 805,000 تومان 375,000 تومان
هتل لیلیوم
b.b فقط صبحانه
905,000 تومان 775,000 تومان 375,000 تومان
هتل فلامینگو
b.b فقط صبحانه
955,000 تومان 865,000 تومان 375,000 تومان
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
995,000 تومان 835,000 تومان 375,000 تومان
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
995,000 تومان 845,000 تومان 375,000 تومان
هتل پانوراما
b.b فقط صبحانه
1,085,000 تومان 1,035,000 تومان 375,000 تومان
هتل ویدا
b.b فقط صبحانه
1,145,000 تومان 945,000 تومان 375,000 تومان
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,325,000 تومان 1,185,000 تومان 375,000 تومان
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,490,000 تومان 1,490,000 تومان 375,000 تومان
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 530,000 تومان
قیمت 1 تخته 505,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 560,000 تومان
قیمت 1 تخته 525,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 590,000 تومان
قیمت 1 تخته 545,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایلی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 630,000 تومان
قیمت 1 تخته 595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 630,000 تومان
قیمت 1 تخته 585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 665,000 تومان
قیمت 1 تخته 595,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 695,000 تومان
قیمت 1 تخته 635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 725,000 تومان
قیمت 1 تخته 655,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 725,000 تومان
قیمت 1 تخته 635,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 735,000 تومان
قیمت 1 تخته 665,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 775,000 تومان
قیمت 1 تخته 735,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 905,000 تومان
قیمت 1 تخته 805,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 905,000 تومان
قیمت 1 تخته 775,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 955,000 تومان
قیمت 1 تخته 865,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 995,000 تومان
قیمت 1 تخته 835,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 995,000 تومان
قیمت 1 تخته 845,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,035,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,145,000 تومان
قیمت 1 تخته 945,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,325,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 375,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 21 تیر , 1399 - تاریخ پایان تور : 26 تیر , 1399
 مدارک لازم
اسامی (طبق کارت ملی و شناسنامه) کد ملی ارسال مدارک از طریق تلگرام، ایمیل، فکس و یا پیک انجام می شود. در صورتیکه بلیت و واچرهتل روی تلگرام ارسال شود مسافر نیازی به چاپ مدارک ندارد. 77621388 02177621388 09212801493 09329334455 09122378507
 خدمات آژانس
بلیت رفت و برگشت (چارتر) اقامت در هتل به همراه صبحانه تخفیفات گردشگری جزیره که از کانتر واقع در هتل خریداری می شود.
 توضیحات

هزینه نوزاد بیمه هواپیما می باشد ( 120 هزار تومان )
شماره تماس آژانس : 77621388-021------09112901258---09039287614
پشتیبانی : 09122378507 - (تماس پشتیبانی)

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان و شماره  02177621388  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری کیش مهر ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.