آژانس مسافرتی ماهرخ گشت
شروع تور از 13 دی , 1397
02144554297
2 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل ققنوس
b.b
610,000 تومان 620,000 تومان 380,000 تومان
هتل تعطیلات
b.b
650,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل ستاره
b.b
650,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل گاردنیا
h.b
650,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b
610,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل گلدیس
b.b
650,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل پارس نیک
b.b
680,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل آپارتمان شباویز
b.b
680,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل جام جم
b.b
710,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل آفتاب شرق
b.b
660,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل گامبرون
b.b
710,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل فانوس
b.b
690,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل آرا
b.b
690,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل پانیذ
h.b
650,000 تومان 630,000 تومان 380,000 تومان
هتل تماشا
h.b
650,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل آبادگران
h.b
740,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل سیمرغ
b.b
670,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل آنا
h.b
740,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل پارسیان
b.b
690,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل قائم
b.b
710,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل لوتوس (لاله سابق)
b.b
710,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل آرامش
b.b
790,000 تومان 790,000 تومان 380,000 تومان
هتل هلیا
b.b
860,000 تومان 750,000 تومان 380,000 تومان
هتل ارم بزرگ
b.b
770,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل شایلی
b.b
730,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل گراند
b.b
760,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل سارا
b.b
810,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل سان رایز
b.b
710,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل آراميس
b.b
760,000 تومان 700,000 تومان 380,000 تومان
هتل آریان
b.b
820,000 تومان 660,000 تومان 380,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b
790,000 تومان 830,000 تومان 380,000 تومان
هتل فلامینگو
b.b
890,000 تومان 690,000 تومان 380,000 تومان
هتل صدف
b.b
890,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل ویدا
b.b
950,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل پارمیدا
b.b
950,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل شایگان
b.b
860,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل شایان
b.b
910,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل پارمیس
h.b
1,030,000 تومان 800,000 تومان 380,000 تومان
هتل کیش
h.b
1,020,000 تومان 900,000 تومان 380,000 تومان
هتل ایران
h.b
1,040,000 تومان 900,000 تومان 380,000 تومان
هتل داریوش
h.b
1,080,000 تومان 1,200,000 تومان 380,000 تومان
هتل مارینا پارک
h.b
1,160,000 تومان 1,100,000 تومان 380,000 تومان
هتل ترنج
h.b
1,520,000 تومان 1,490,000 تومان 380,000 تومان
نام هتل هتل ققنوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 610,000 تومان
قیمت 1 تخته 620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ستاره
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 610,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارس نیک
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آپارتمان شباویز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 680,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل جام جم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آفتاب شرق
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فانوس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 630,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تماشا
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آبادگران
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 740,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سیمرغ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آنا
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 740,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل قائم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس (لاله سابق)
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 790,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم بزرگ
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 770,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایلی
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 730,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آراميس
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 820,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 790,000 تومان
قیمت 1 تخته 830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 910,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل مارینا پارک
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ترنج
خدمات هتل h.b
قیمت دو تخته 1,520,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 13 دی , 1397 - تاریخ پایان تور : 19 دی , 1397
 مدارک لازم
اسم و فامیل و کد ملی -
 خدمات آژانس
صبحانه - استقبال فرودگاهی - در صورت در خواست نهار مبلغ آن اضافه می شود-
 توضیحات

در پایین قیمت های اتاق 2 تخته می باشد و در صورت در خواست اتاق 3 تخته به بالا و نرخ پایین تر با ما تماس بگیرید. در صورت درخواست اقامت هتل یا پرواز تک با ایرلاین های مختلف با شماره 44554297 تماس بگیرید. در ساعات غیر اداری با کانتر مربوطه خانم فرحزادی 09121837365 تماس بگیرید. در صورت درخواست هتل های دیگر یا تاریخ های دیگر با شماره های فوق تماس حاصل فرمایید. این شرکت در خصوص سوییت های شخصی کیش هم سررویس ارائه می دهد. نرخ نوزاد 150000 تومان می باشد. برای درخواست تعداد شبهای بیشتر یا کمتر و یا تورهای کیش از مبدا های غیر از تهران نیز تماس حاصل فرمایید. نرخ های زیر برای اول هفته و ایام عادی آبان ماه می باشد.برای آخر هفته تماس بگیرید. نرخ نوزاد 150000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی ماهرخ گشت و شماره  02144554297  تماس حاصل فرمایید .

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان دقیقه نود کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
۱۱ دلیل که شما را برای سفر به باکو مشتاق‌تر می‌کند
۱۰ مقصد گردشگری خانوادگی در تایلند
۸ جاذبه مشهور در آگرا، هند که نباید از دست بدهید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.