خدمات تور:
صبحانه، اسقبال فرودگاهی
توضیحات تــور:
کلیه نرخ ها به تومان میباشد.
تور چارتر وغیر قابل استرداد میباشد.
هزینه کودک زیر 2 سال 80.000 تومان میباشد.
ساعت تخلیه اتاق ها 12:00 و تحویل اتاق ها 14:00 میباشد.
افزایش نرخ شنبه ها: 40.000
افزایش نرخ جمعه ها: 70.000
افزایش نرخ ماهان: 80.000