آژانس مسافرتی قصر آریا
شروع تور از 13 مرداد , 1399
02188423462 - 09127268065
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  کیش ا ... کیش ایر زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل سیمرغ
b.b فقط صبحانه
750,000 تومان 900,000 تومان 750,000 تومان 560,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق
b.b فقط صبحانه
760,000 تومان 1,020,000 تومان 760,000 تومان 560,000 تومان
هتل گلدیس
b.b فقط صبحانه
760,000 تومان 1,020,000 تومان 760,000 تومان 560,000 تومان
هتل آرامش
b.b فقط صبحانه
780,000 تومان 1,050,000 تومان 780,000 تومان 560,000 تومان
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
790,000 تومان 1,070,000 تومان 790,000 تومان 560,000 تومان
هتل گراند
b.b فقط صبحانه
800,000 تومان 1,090,000 تومان 800,000 تومان 560,000 تومان
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
830,000 تومان 1,150,000 تومان 830,000 تومان 560,000 تومان
هتل گامبرون
b.b فقط صبحانه
840,000 تومان 1,170,000 تومان 840,000 تومان 560,000 تومان
هتل آرامیس
b.b فقط صبحانه
860,000 تومان 1,210,000 تومان 860,000 تومان 560,000 تومان
هتل ارم کیش
b.b فقط صبحانه
910,000 تومان 1,310,000 تومان 910,000 تومان 560,000 تومان
هتل فلامینگو
b.b فقط صبحانه
980,000 تومان 1,470,000 تومان 980,000 تومان 560,000 تومان
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
1,000,000 تومان 1,510,000 تومان 1,000,000 تومان 560,000 تومان
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
1,050,000 تومان 1,610,000 تومان 1,050,000 تومان 560,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
1,080,000 تومان 1,670,000 تومان 1,080,000 تومان 560,000 تومان
هتل لیلیوم
b.b فقط صبحانه
1,090,000 تومان 1,690,000 تومان 1,090,000 تومان 560,000 تومان
هتل ایران
b.b فقط صبحانه
1,210,000 تومان 1,930,000 تومان 1,210,000 تومان 560,000 تومان
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,220,000 تومان 1,950,000 تومان 1,220,000 تومان 560,000 تومان
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,910,000 تومان 3,410,000 تومان 1,910,000 تومان 560,000 تومان قیمت تاریخ 13 مرداد 1.750.000 تومان
نام هتل هتل سیمرغ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گلدیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,020,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 780,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 790,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 800,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 840,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 910,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,310,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 980,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,510,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,690,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,210,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,210,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,910,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,410,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 560,000 تومان
توضیحات قیمت تاریخ 13 مرداد 1.750.000 تومان
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 13 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 17 مرداد , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد. اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار برای تورهای خارجی الزامی می باشد
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
کنترل ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ انقضای گذرنامه به عهده مسافر بوده و آژانس برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این قبال ندارد.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 200.000 تومان می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر آریا و شماره  02188423462 - 09127268065  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان کیش پاییز ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.