آژانس مسافرتی آرانا پرواز
شروع تور از 16 اسفند , 1398
02144674146
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  ماهان
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
715,000 تومان 700,000 تومان 440,000 تومان
هتل سان رایز
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
745,000 تومان 720,000 تومان 440,000 تومان
هتل تعطیلات
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
795,000 تومان 760,000 تومان 440,000 تومان
هتل ارم کیش
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
810,000 تومان 760,000 تومان 440,000 تومان
هتل هلیا
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
810,000 تومان 765,000 تومان 440,000 تومان
هتل آرامش
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
865,000 تومان 830,000 تومان 440,000 تومان
هتل پارسیان
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
865,000 تومان 840,000 تومان 440,000 تومان
هتل گراند
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
865,000 تومان 830,000 تومان 440,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
910,000 تومان 860,000 تومان 440,000 تومان
هتل لیلیوم
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,020,000 تومان 980,000 تومان 440,000 تومان
هتل شایگان کیش
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,190,000 تومان 1,120,000 تومان 440,000 تومان
هتل بین المللی
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,250,000 تومان 1,190,000 تومان 440,000 تومان
هتل پانوراما
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,300,000 تومان 1,265,000 تومان 415,000 تومان
هتل ایران
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,380,000 تومان 1,250,000 تومان 440,000 تومان
هتل کوروش
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,565,000 تومان 1,420,000 تومان 440,000 تومان
هتل ویدا
هتل Le Meridien Beach Resort
b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
1,565,000 تومان 1,420,000 تومان 440,000 تومان
نام هتل هتل پانیذ
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 715,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 745,000 تومان
قیمت 1 تخته 720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم کیش
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 765,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامش
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 865,000 تومان
قیمت 1 تخته 830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 865,000 تومان
قیمت 1 تخته 840,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 865,000 تومان
قیمت 1 تخته 830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 910,000 تومان
قیمت 1 تخته 860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,300,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,265,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 415,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,380,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
هتل Le Meridien Beach Resort
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,565,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 16 اسفند , 1398 - تاریخ پایان تور : 19 اسفند , 1398
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی تخفیفات گردشگری
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.

برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 1.500.000ريال می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد
در ساعات غیر اداری با شماره 09127119763 تماس حاصل فرمایید

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرانا پرواز و شماره  02144674146  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کیش تابستان ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.