آژانس مسافرتی سیف گشت
شروع تور از 17 تیر , 1399
02188662266 - 09353797766
2 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b فقط صبحانه
530,000 تومان 640,000 تومان 400,000 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
b.b فقط صبحانه
560,000 تومان 700,000 تومان 400,000 تومان
هتل تعطیلات
b.b فقط صبحانه
570,000 تومان 720,000 تومان 400,000 تومان
هتل ارم کیش
h.b صبحانه و نهار یا شام
620,000 تومان 820,000 تومان 400,000 تومان
هتل لوتوس لاله سابق
b.b فقط صبحانه
640,000 تومان 860,000 تومان 400,000 تومان
هتل گاردنیا
h.b صبحانه و نهار یا شام
650,000 تومان 880,000 تومان 400,000 تومان
هتل آراميس
b.b فقط صبحانه
650,000 تومان 880,000 تومان 400,000 تومان
هتل گراند
b.b فقط صبحانه
660,000 تومان 900,000 تومان 400,000 تومان
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
710,000 تومان 1,000,000 تومان 400,000 تومان
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
750,000 تومان 1,080,000 تومان 400,000 تومان
هتل لیلیوم
b.b فقط صبحانه
770,000 تومان 1,120,000 تومان 400,000 تومان
هتل میراژ
b.b فقط صبحانه
770,000 تومان 1,120,000 تومان 400,000 تومان
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
860,000 تومان 1,300,000 تومان 400,000 تومان
هتل ایران
b.b فقط صبحانه
890,000 تومان 1,360,000 تومان 400,000 تومان
هتل بین المللی
b.b فقط صبحانه
920,000 تومان 1,420,000 تومان 400,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
920,000 تومان 1,420,000 تومان 400,000 تومان
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
920,000 تومان 1,420,000 تومان 400,000 تومان
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,010,000 تومان 1,600,000 تومان 400,000 تومان
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,410,000 تومان 2,400,000 تومان 400,000 تومان
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 530,000 تومان
قیمت 1 تخته 640,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 560,000 تومان
قیمت 1 تخته 700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 570,000 تومان
قیمت 1 تخته 720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ارم کیش
خدمات هتل h.b صبحانه و نهار یا شام
قیمت دو تخته 620,000 تومان
قیمت 1 تخته 820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 640,000 تومان
قیمت 1 تخته 860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
خدمات هتل h.b صبحانه و نهار یا شام
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آراميس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 650,000 تومان
قیمت 1 تخته 880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 660,000 تومان
قیمت 1 تخته 900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 710,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,360,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 17 تیر , 1399 - تاریخ پایان تور : 19 تیر , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی ورودی رستورانهای موزیکال🎤🎹🎼🎻 سافاری به همراه ترانسفر رفت و برگشت🚗 شهر بازی های لند🎡🎢🏟🎠 سینما ۷ بعدی🎥📽🎞📺 گشت ویژه دور جزیره🚎🚌 ۳۰ درصدتخفیف پارک ابی ۱۰ درصد بوفه 🏊‍♂ | ☎️ پشتیبانی 09353797766 | 09905601860☎️
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
برای رزرو تور با مدت اقامت های بیشتر و یا سایر خدمات می توانید با آژانس برگذار کننده تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 500000 می باشد.
پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ کل تور جهت ثبت نام و رزرو نهایی الزامی می باشد

| ☎️ پشتیبانی 09353797766 |09905601860☎️

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی سیف گشت و شماره  02188662266 - 09353797766  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور ارزان کیش لحظه آخری از اصفهان " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.