آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 18 مرداد , 1399
02186026890 - 09127268065
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل تعطیلات
b.b فقط صبحانه
615,000 تومان 850,000 تومان 615,000 تومان 525,000 تومان .
هتل لوتوس لاله سابق
b.b فقط صبحانه
705,000 تومان 970,000 تومان 705,000 تومان 525,000 تومان .
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
725,000 تومان 1,030,000 تومان 725,000 تومان 525,000 تومان .
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
760,000 تومان 1,120,000 تومان 760,000 تومان 525,000 تومان .
هتل پارسیان
b.b فقط صبحانه
785,000 تومان 1,160,000 تومان 785,000 تومان 525,000 تومان .
هتل ارم کیش
b.b فقط صبحانه
785,000 تومان 1,100,000 تومان 785,000 تومان 525,000 تومان .
هتل جام جم
b.b فقط صبحانه
785,000 تومان 1,100,000 تومان 785,000 تومان 525,000 تومان .
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
920,000 تومان 1,370,000 تومان 920,000 تومان 525,000 تومان .
هتل میراژ
b.b فقط صبحانه
1,030,000 تومان 1,600,000 تومان 1,030,000 تومان 525,000 تومان .
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
1,035,000 تومان 1,550,000 تومان 1,035,000 تومان 525,000 تومان .
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
1,040,000 تومان 1,670,000 تومان 1,040,000 تومان 525,000 تومان .
هتل کیش
b.b فقط صبحانه
1,085,000 تومان 1,740,000 تومان 1,085,000 تومان 525,000 تومان .
هتل ایران
b.b فقط صبحانه
1,090,000 تومان 1,540,000 تومان 1,090,000 تومان 525,000 تومان .
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
1,125,000 تومان 1,900,000 تومان 1,125,000 تومان 525,000 تومان قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.250.000 تومان
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,160,000 تومان 2,420,000 تومان 1,160,000 تومان 525,000 تومان
هتل ویدا
b.b فقط صبحانه
1,250,000 تومان 2,100,000 تومان 1,250,000 تومان 525,000 تومان قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.325.000 تومان
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,580,000 تومان 2,960,000 تومان 1,580,000 تومان 525,000 تومان قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.720.000 تومان
نام هتل هتل تعطیلات
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 615,000 تومان
قیمت 1 تخته 850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 615,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 705,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 705,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 725,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 760,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل پارسیان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 785,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل ارم کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 785,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل جام جم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 785,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 920,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,600,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,035,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,035,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,040,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,040,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,085,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,740,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,085,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,125,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.250.000 تومان
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,420,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.325.000 تومان
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,580,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,580,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات قیمت برای تاریخ 17 مرداد 1.720.000 تومان
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 18 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 21 مرداد , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 250.000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  02186026890 - 09127268065  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور کیش مهر 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.