آژانس مسافرتی آرشین پرواز
شروع تور از 19 مرداد , 1399
02186026890 - 09127268065
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس زاگرس زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل سیمرغ
b.b فقط صبحانه
730,000 تومان 940,000 تومان 730,000 تومان 580,000 تومان .
هتل لوتوس لاله سابق
b.b فقط صبحانه
810,000 تومان 1,070,000 تومان 810,000 تومان 580,000 تومان .
هتل گلدیس
b.b فقط صبحانه
820,000 تومان 1,090,000 تومان 820,000 تومان 580,000 تومان .
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
820,000 تومان 1,090,000 تومان 820,000 تومان 580,000 تومان .
هتل آرامش
b.b فقط صبحانه
830,000 تومان 1,110,000 تومان 830,000 تومان 580,000 تومان .
هتل گراند
b.b فقط صبحانه
840,000 تومان 1,130,000 تومان 840,000 تومان 580,000 تومان .
هتل آرامیس
b.b فقط صبحانه
860,000 تومان 1,170,000 تومان 860,000 تومان 580,000 تومان .
هتل گامبرون
b.b فقط صبحانه
880,000 تومان 1,210,000 تومان 880,000 تومان 580,000 تومان .
هتل ارم کیش
b.b فقط صبحانه
890,000 تومان 1,230,000 تومان 890,000 تومان 580,000 تومان .
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
900,000 تومان 1,250,000 تومان 900,000 تومان 580,000 تومان .
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
1,020,000 تومان 1,490,000 تومان 1,020,000 تومان 580,000 تومان .
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
1,050,000 تومان 1,550,000 تومان 1,050,000 تومان 580,000 تومان .
هتل فلامینگو
b.b فقط صبحانه
1,090,000 تومان 1,610,000 تومان 1,090,000 تومان 580,000 تومان .
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
1,160,000 تومان 1,770,000 تومان 1,160,000 تومان 580,000 تومان .
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
1,160,000 تومان 1,770,000 تومان 1,160,000 تومان 580,000 تومان .
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
1,190,000 تومان 1,830,000 تومان 1,190,000 تومان 580,000 تومان .
هتل ایران
b.b فقط صبحانه
1,250,000 تومان 1,950,000 تومان 1,250,000 تومان 580,000 تومان .
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,270,000 تومان 1,990,000 تومان 1,270,000 تومان 580,000 تومان .
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,360,000 تومان 2,490,000 تومان 1,360,000 تومان 580,000 تومان این تور در تاریخ 20 مرداد با قیمت 1.550.000 تومان ارائه می گردد.
نام هتل هتل سیمرغ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 730,000 تومان
قیمت 1 تخته 940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 730,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل لوتوس لاله سابق
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل گلدیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 820,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 820,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل آرامش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,110,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل گراند
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 840,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,130,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 840,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل آرامیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 860,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 880,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل ارم کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,020,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,550,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,610,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,160,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,160,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,190,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,190,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل ایران
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,250,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,990,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,270,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات .
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,360,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,490,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,360,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 580,000 تومان
توضیحات این تور در تاریخ 20 مرداد با قیمت 1.550.000 تومان ارائه می گردد.
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 19 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 23 مرداد , 1399
 مدارک لازم
اصل شناسنامه و کارت ملی برای تورهای داخلی الزامی می باشد.
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت 3 شب اقامت در هتل ترانسفر فرودگاهی
 توضیحات

تور چارتر بوده و غیر قابل کنسلی و استرداد وجه می باشند.
نرخ کودک زیر ۲ سال ( نوزاد ) 250.000 تومان می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آرشین پرواز و شماره  02186026890 - 09127268065  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " قیمت تور ارزان کیش تابستان 99 " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.