آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه
شروع تور از 22 آذر , 1398
02122220331
5 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  ایران ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل ققنوس
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
950,000 تومان 930,000 تومان 920,000 تومان 590,000 تومان
هتل خاتم
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
950,000 تومان 930,000 تومان 920,000 تومان 590,000 تومان
هتل پانیذ
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,000,000 تومان 980,000 تومان 970,000 تومان 590,000 تومان
هتل آبادگران
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,045,000 تومان 1,025,000 تومان 1,015,000 تومان 590,000 تومان
هتل گامبرون
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,100,000 تومان 1,080,000 تومان 1,070,000 تومان 590,000 تومان
هتل سوئیت ارم کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
h.b
b.b
b.b
1,120,000 تومان 1,100,000 تومان 1,090,000 تومان 590,000 تومان به همراه شام رایگان
هتل تعطیلات
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,165,000 تومان 1,145,000 تومان 1,135,000 تومان 590,000 تومان
هتل گاردنیا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
h.b
b.b
b.b
1,320,000 تومان 1,300,000 تومان 1,290,000 تومان 590,000 تومان به همراه شام رایگان
هتل فلامینگو
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,350,000 تومان 1,330,000 تومان 1,320,000 تومان 590,000 تومان ویلایی
هتل ارم کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
h.b
b.b
b.b
1,400,000 تومان 1,380,000 تومان 1,370,000 تومان 590,000 تومان به همراه ناهار رایگان
هتل هلیا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,410,000 تومان 1,390,000 تومان 1,380,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی
هتل پارمیدا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,450,000 تومان 1,430,000 تومان 1,420,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی
هتل فلامینگو
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,470,000 تومان 1,450,000 تومان 1,440,000 تومان 590,000 تومان هتلی
هتل صدف
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,770,000 تومان 1,750,000 تومان 1,740,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی
هتل هتل میراژ
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,770,000 تومان 1,750,000 تومان 1,740,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
هتل شایان کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
1,790,000 تومان 1,770,000 تومان 1,760,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
هتل داریوش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
3,080,000 تومان 3,060,000 تومان 3,050,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
هتل ترنج
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
b.b
b.b
b.b
4,450,000 تومان 4,430,000 تومان 4,420,000 تومان 590,000 تومان سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
نام هتل هتل ققنوس
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل خاتم
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 950,000 تومان
قیمت 1 تخته 930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 920,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانیذ
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,000,000 تومان
قیمت 1 تخته 980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 970,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آبادگران
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,045,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,025,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,015,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,080,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,070,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سوئیت ارم کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل h.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,090,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات به همراه شام رایگان
نام هتل هتل تعطیلات
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,165,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,145,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,135,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل h.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات به همراه شام رایگان
نام هتل هتل فلامینگو
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,320,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات ویلایی
نام هتل هتل ارم کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل h.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,400,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,380,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,370,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات به همراه ناهار رایگان
نام هتل هتل هلیا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,410,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,380,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی
نام هتل هتل پارمیدا
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی
نام هتل هتل فلامینگو
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,470,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,450,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,440,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات هتلی
نام هتل هتل صدف
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی
نام هتل هتل هتل میراژ
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,770,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
نام هتل هتل شایان کیش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,760,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
نام هتل هتل داریوش
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 3,080,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,060,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,050,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
نام هتل هتل ترنج
هتل Radisson Blu Agra
هتل Crowne Plaza Jaipur Tonk Road
خدمات هتل b.b
b.b
b.b
قیمت دو تخته 4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,430,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 4,420,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 590,000 تومان
توضیحات سونا / استخر / جکوزی/تخفیفات گردشگری
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 22 آذر , 1398 - تاریخ پایان تور : 27 آذر , 1398
 مدارک لازم
کارت ملی
 خدمات آژانس
* 5 شب و 6 روز اقامت در هتل به همراه صبحانه * بلیط رفت و برگشت به همراه استقبال فرودگاهی * تخفیف خدمات گردشگری *هتل های 5 ستاره : دارای استخر ، سونا ، جکوزی می باشد.
 توضیحات

* نرخ نوزاد : 150.000 تومان می باشد.
* داشتن کارت ملی به همراه مسافر الزامی می باشد.
* مسئولیت محرمیت مسافرین در هتل به عهده ی مسافر می باشد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آیسو سفر پارسه و شماره  02122220331  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری کیش تابستان ۹۹ " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.