آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 29 تیر , 1399
02188429005 - 09126702600
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  ایران ... ایران ایر تور وارش وارش
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b فقط صبحانه
670,000 تومان 670,000 تومان 500,000 تومان
هتل سان رایز
b.b فقط صبحانه
720,000 تومان 710,000 تومان 500,000 تومان
هتل گاردنیا
h.b صبحانه و نهار یا شام
730,000 تومان 710,000 تومان 500,000 تومان
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
750,000 تومان 730,000 تومان 500,000 تومان
هتل پارسیان
b.b فقط صبحانه
790,000 تومان 660,000 تومان 500,000 تومان
هتل هلیا
b.b فقط صبحانه
810,000 تومان 790,000 تومان 500,000 تومان
هتل گامبرون
b.b فقط صبحانه
810,000 تومان 790,000 تومان 500,000 تومان
هتل آرامیس
b.b فقط صبحانه
820,000 تومان 800,000 تومان 500,000 تومان
هتل پارمیدا
b.b فقط صبحانه
830,000 تومان 810,000 تومان 500,000 تومان
هتل آریان
b.b فقط صبحانه
840,000 تومان 820,000 تومان 500,000 تومان
هتل صدف
b.b فقط صبحانه
890,000 تومان 870,000 تومان 500,000 تومان
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
1,010,000 تومان 970,000 تومان 500,000 تومان
هتل سورینت مریم
b.b فقط صبحانه
1,020,000 تومان 1,010,000 تومان 500,000 تومان
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
1,030,000 تومان 1,010,000 تومان 500,000 تومان
هتل لیلیوم
b.b فقط صبحانه
1,070,000 تومان 1,040,000 تومان 500,000 تومان
هتل میراژ
b.b فقط صبحانه
1,090,000 تومان 1,070,000 تومان 500,000 تومان
هتل فلامینگو
h.b صبحانه و نهار یا شام
1,140,000 تومان 1,120,000 تومان 500,000 تومان
هتل کیش
b.b فقط صبحانه
1,140,000 تومان 1,140,000 تومان 500,000 تومان
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,200,000 تومان 1,190,000 تومان 500,000 تومان
هتل پانوراما
b.b فقط صبحانه
1,220,000 تومان 1,200,000 تومان 500,000 تومان
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
1,250,000 تومان 1,230,000 تومان 500,000 تومان 50 تومان
هتل ویدا
b.b فقط صبحانه
1,420,000 تومان 1,390,000 تومان 500,000 تومان 50 تومان
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,800,000 تومان 1,790,000 تومان 500,000 تومان
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 670,000 تومان
قیمت 1 تخته 670,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 720,000 تومان
قیمت 1 تخته 710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گاردنیا
خدمات هتل h.b صبحانه و نهار یا شام
قیمت دو تخته 730,000 تومان
قیمت 1 تخته 710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 730,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارسیان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 790,000 تومان
قیمت 1 تخته 660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 810,000 تومان
قیمت 1 تخته 790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 820,000 تومان
قیمت 1 تخته 800,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 830,000 تومان
قیمت 1 تخته 810,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل آریان
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 840,000 تومان
قیمت 1 تخته 820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل صدف
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 890,000 تومان
قیمت 1 تخته 870,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل سورینت مریم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,070,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل فلامینگو
خدمات هتل h.b صبحانه و نهار یا شام
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,140,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,200,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,220,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,250,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,230,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 50 تومان
توضیحات
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,390,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 50 تومان
توضیحات
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,800,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,790,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 0 تومان
توضیحات
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 29 تیر , 1399 - تاریخ پایان تور : 3 مرداد , 1399
 مدارک لازم
کارت شناسایی-شناسنامه
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل- استقبال فرودگاهی- ورودی سافاری و شهربازی هایلند رایگان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان میباشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02188429005 - 09126702600  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور شهریور 99 کیش " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.