پرواز : ویژه 3 مرداد
صبحانه + استقبال فرودگاهی+ تخفیفات گردشگری
صبحانه بوفه +استقبال فرودگاهی+ تخفیفات گردشگری+ استخر سونا