آژانس مسافرتی قصر شایان
شروع تور از 7 مرداد , 1399
02188429005 - 09126702600
3 شب کیش
 مسیر سفر
تهران
    
کیش
 نوع سفر
هوائی  -  زاگرس زاگرس قشم ا ... قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
هتل پانیذ
b.b فقط صبحانه
690,000 تومان 915,000 تومان 680,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل شایلی
b.b فقط صبحانه
735,000 تومان 1,005,000 تومان 725,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل سان رایز
b.b فقط صبحانه
750,000 تومان 1,010,000 تومان 740,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل سارا
b.b فقط صبحانه
750,000 تومان 1,035,000 تومان 740,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل آرامیس
b.b فقط صبحانه
795,000 تومان 1,125,000 تومان 785,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل گامبرون
b.b فقط صبحانه
825,000 تومان 1,185,000 تومان 815,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل هلیا
b.b فقط صبحانه
840,000 تومان 1,220,000 تومان 830,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل پارمیدا
b.b فقط صبحانه
900,000 تومان 1,335,000 تومان 890,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل پارمیس کیش
b.b فقط صبحانه
960,000 تومان 1,455,000 تومان 950,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل شایگان کیش
b.b فقط صبحانه
1,020,000 تومان 1,575,000 تومان 1,010,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل کیش
b.b فقط صبحانه
1,125,000 تومان 1,785,000 تومان 1,115,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل پانوراما
b.b فقط صبحانه
1,125,000 تومان 1,785,000 تومان 1,115,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل کوروش
b.b فقط صبحانه
1,125,000 تومان 1,785,000 تومان 1,115,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
هتل میراژ
b.b فقط صبحانه
1,150,000 تومان 1,830,000 تومان 1,140,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل شایان کیش
b.b فقط صبحانه
1,185,000 تومان 1,905,000 تومان 1,175,000 تومان 525,000 تومان اتاق کابانا -صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
هتل ویدا
b.b فقط صبحانه
1,275,000 تومان 2,085,000 تومان 1,265,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
هتل داریوش
b.b فقط صبحانه
1,585,000 تومان 2,890,000 تومان 1,585,000 تومان 525,000 تومان صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
نام هتل هتل پانیذ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 690,000 تومان
قیمت 1 تخته 915,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 680,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل شایلی
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 735,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,005,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل سان رایز
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,010,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل سارا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 750,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,035,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل آرامیس
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 795,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,125,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 785,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل گامبرون
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 825,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,185,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 815,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل هلیا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 840,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 830,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پارمیدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 900,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,335,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 890,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پارمیس کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 960,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,455,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 950,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل شایگان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,575,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,010,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل پانوراما
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل کوروش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,125,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,785,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,115,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
نام هتل هتل میراژ
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل شایان کیش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,185,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,905,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,175,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات اتاق کابانا -صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی
نام هتل هتل ویدا
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,275,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,085,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,265,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
نام هتل هتل داریوش
خدمات هتل b.b فقط صبحانه
قیمت دو تخته 1,585,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,585,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 525,000 تومان
توضیحات صبحانه بوفه-استقبال فرودگاهی- شارژ چای داخل اتاق - اینترنت- 50 درصد تخفیف پارک دلفین
کیش
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 7 مرداد , 1399 - تاریخ پایان تور : 11 مرداد , 1399
 مدارک لازم
کارت شناسایی-شناسنامه
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت- اقامت هتل- استقبال فرودگاهی- ورودی سافاری و شهربازی هایلند رایگان
 توضیحات

قیمت ها به تومان می باشد
برای خرید تورهای آخر هفته با کانتر مربوطه هماهنگ شود
تور ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 200000 تومان میباشد.
ساعت کاری آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18 و پنجشنبه ها 9 صبح الی 14 می باشد.
جهت هماهنگی در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری با شماره 09126702600 تماس حاصل فرمایید.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی قصر شایان و شماره  02188429005 - 09126702600  تماس حاصل فرمایید .
ویدئو کیش

تور کیش از تهران

شما را به خواندن مطلب " تور لحظه آخری " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
همه چیز را درباره تور های گردشگری دبی بدانیم
آشنایی بیشتر با تور زمینی وان
تفریحات مهیج در تور کیش ارزان دقیقه 90
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
پیوندها
درباره پرواز یار
پرواز یار صرفا تبلیغ کننده تورهای مسافرتی است که و خود فروشنده تورهای مسافرتی نیست.