تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین
شروع تور از 25 اسفند , 1396
۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹
5 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
air   -  زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Paris
b.b
1,650,000 تومان1,950,000 تومان1,500,000 تومان1,350,000 تومان10 دقیقه تا مرکز شهر
Lords
b.b
1,825,000 تومان2,300,000 تومان1,725,000 تومان1,350,000 تومان10 دقیقه تا مرکز شهر
Gremi
b.b
1,870,000 تومان2,400,000 تومان1,650,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Vanilla Sky Georgia
b.b
2,000,000 تومان2,650,000 تومان1,700,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
English Home
b.b
2,050,000 تومان2,770,000 تومان1,750,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Beaumonde Garden
b.b
2,050,000 تومان2,770,000 تومان1,750,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Iveria Inn
b.b
2,120,000 تومان2,770,000 تومان1,850,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Urban Boutique
b.b
2,130,000 تومان2,900,000 تومان1,700,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Rogalux
b.b
2,170,000 تومان3,000,000 تومان1,850,000 تومان1,350,000 تومان5 دقیقه تا مرکز شهر
Vedzisi
b.b
2,230,000 تومان3,000,000 تومان1,850,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Dolabauri
b.b
2,250,000 تومان3,120,000 تومان1,750,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Betlem
b.b
2,300,000 تومان3,250,000 تومان1,900,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Primavera
b.b
2,300,000 تومان3,250,000 تومان2,300,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Ameri Plaza
b.b
2,320,000 تومان3,300,000 تومان2,100,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Coral Boutique
b.b
2,350,000 تومان3,350,000 تومان1,820,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Vere Palace
b.b
2,400,000 تومان3,120,000 تومان2,100,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Cron Palace
b.b
2,400,000 تومان3,220,000 تومان2,100,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Wine Palace
b.b
2,400,000 تومان3,500,000 تومان1,900,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Grako Metekhi
b.b
2,470,000 تومان3,470,000 تومان1,700,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Astoria
b.b
2,470,000 تومان3,470,000 تومان2,080,000 تومان1,350,000 تومان15 دقیقه تا مرکز شهر
Tbilisi Inn
b.b
2,530,000 تومان3,700,000 تومان2,000,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
City Center
b.b
2,600,000 تومان3,820,000 تومان2,200,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Preference Hualing
b.b
2,650,000 تومان3,950,000 تومان2,350,000 تومان1,350,000 تومان15 دقیقه تا مرکز شهر
Ambassadori
b.b
2,820,000 تومان4,300,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
Holiday Inn
b.b
3,320,000 تومان5,300,000 تومان2,500,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
The Biltmore
b.b
4,100,000 تومان6,850,000 تومان1,350,000 تومانمرکز شهر
نام هتلParis
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,650,000 تومان
قیمت 1 تخته1,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحات10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتلLords
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,825,000 تومان
قیمت 1 تخته2,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,725,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحات10 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,870,000 تومان
قیمت 1 تخته2,400,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلVanilla Sky Georgia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,000,000 تومان
قیمت 1 تخته2,650,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلEnglish Home
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلBeaumonde Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلIveria Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته2,770,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلUrban Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,130,000 تومان
قیمت 1 تخته2,900,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلRogalux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحات5 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,230,000 تومان
قیمت 1 تخته3,000,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,850,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلPrimavera
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته3,250,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,300,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلAmeri Plaza
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته3,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلCoral Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته3,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,820,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلVere Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته3,120,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته3,220,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,100,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلWine Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته3,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,900,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلGrako Metekhi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته3,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,700,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلAstoria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته3,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحات15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتلTbilisi Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته3,700,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,000,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,600,000 تومان
قیمت 1 تخته3,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,200,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته3,950,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحات15 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتلAmbassadori
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته4,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلHoliday Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,320,000 تومان
قیمت 1 تخته5,300,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,100,000 تومان
قیمت 1 تخته6,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,350,000 تومان
توضیحاتمرکز شهر
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی- لیدر فارسی زبان- اقامت در هتل همراه با صبحانه- بیمه مسافرتی
 توضیحات

حداقل اعتبار پاسپورت 6 ماه
مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده مسافر بوده.
پرداخت 50 % از مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی است.
پرواز چاتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت میگردد
پشتیبانی: 09364781644

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی کبریاسفر تکین و شماره  ۰۲۱۸۸۸۲۲۲۴۹  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " آفر تور چین " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
بهترین مکان ها برای غواصی بانوان در دنیا کدامند؟
بهترین زمان سفر به تورنتو؛ بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شهر فرهنگی کانادا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک