تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 21 شهریور , 1397
۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱
4 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Elegance Apartment
b.b
...
2,545,000 تومان 3,105,000 تومان 2,545,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Nagi
b.b
2,670,000 تومان 3,350,000 تومان 2,670,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Marsel
b.b
2,730,000 تومان 3,475,000 تومان 2,610,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
like
b.b
2,795,000 تومان 3,540,000 تومان 2,610,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Eurasia
b.b
2,855,000 تومان 3,725,000 تومان 2,485,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Diadema
b.b
2,920,000 تومان 3,850,000 تومان 2,550,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Asterion Palace
b.b
3,100,000 تومان 4,160,000 تومان 2,675,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
GNG
b.b
3,170,000 تومان 4,350,000 تومان 2,860,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
English Home
b.b
3,230,000 تومان 4,470,000 تومان 2,985,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
L Plaza
b.b
3,475,000 تومان 4,965,000 تومان 3,045,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Betlem
b.b
3,540,000 تومان 5,090,000 تومان 2,980,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Toscano
b.b
3,600,000 تومان 4,965,000 تومان 2,485,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Green Queen Boutique
b.b
3,665,000 تومان 5,090,000 تومان 3,455,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Colombi
b.b
3,790,000 تومان 5,585,000 تومان 3,290,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Primavera
b.b
3,850,000 تومان 5,710,000 تومان 2,985,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Elegance Apartment
خدمات هتل b.b
...
قیمت دو تخته 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Nagi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Marsel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل like
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Diadema
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Asterion Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,675,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل GNG
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل English Home
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل L Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,475,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Toscano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Green Queen Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Colombi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 21 شهریور , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 شهریور , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار رزرو تلفنی و غیر حضوری امکان پذیر می باشد. پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
 خدمات آژانس

خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ،لیدر شماره تلفن :02177611041
 توضیحات

4 شب و 5 روز
پرواز قشم ایر
امکان رزرو تور 3،4،5،6،7 شب
امکان رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : آتا، قشم ایر ، زاگرس،آسمان
امکان رزرواقامت تک

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور ازمیر از تبریز " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
دریاچه نئور؛ آشنایی با مقاصد تورهای طبیعت گردی ایران
ارگ کریم خان شیراز، از سکونتگاه تا موزه بزرگ فارس
جالب‌ترین شهرهای کوچک دنیا را بشناسید
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک