آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن
شروع تور از 21 شهریور , 1397
۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱
4 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Elegance Apartment
b.b
...
2,545,000 تومان 3,105,000 تومان 2,545,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Nagi
b.b
2,670,000 تومان 3,350,000 تومان 2,670,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Marsel
b.b
2,730,000 تومان 3,475,000 تومان 2,610,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
like
b.b
2,795,000 تومان 3,540,000 تومان 2,610,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Eurasia
b.b
2,855,000 تومان 3,725,000 تومان 2,485,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Diadema
b.b
2,920,000 تومان 3,850,000 تومان 2,550,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Asterion Palace
b.b
3,100,000 تومان 4,160,000 تومان 2,675,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
GNG
b.b
3,170,000 تومان 4,350,000 تومان 2,860,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
English Home
b.b
3,230,000 تومان 4,470,000 تومان 2,985,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
L Plaza
b.b
3,475,000 تومان 4,965,000 تومان 3,045,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Betlem
b.b
3,540,000 تومان 5,090,000 تومان 2,980,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Toscano
b.b
3,600,000 تومان 4,965,000 تومان 2,485,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Green Queen Boutique
b.b
3,665,000 تومان 5,090,000 تومان 3,455,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Colombi
b.b
3,790,000 تومان 5,585,000 تومان 3,290,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
Primavera
b.b
3,850,000 تومان 5,710,000 تومان 2,985,000 تومان 1,990,000 تومان امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Elegance Apartment
خدمات هتل b.b
...
قیمت دو تخته 2,545,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,105,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,545,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Nagi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,670,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Marsel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,475,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل like
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,855,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,725,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Diadema
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,550,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Asterion Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,160,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,675,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل GNG
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,860,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل English Home
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,230,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل L Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,475,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,045,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,540,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,980,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Toscano
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,600,000 تومان
قیمت 1 تخته 4,965,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,485,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Green Queen Boutique
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,665,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,090,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Colombi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,585,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 3,290,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
نام هتل Primavera
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,985,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,990,000 تومان
توضیحات امکان رزرو تور با هتلهای درخواستی شما//77611041
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 21 شهریور , 1397 - تاریخ پایان تور : 25 شهریور , 1397
 مدارک لازم
کپی پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار رزرو تلفنی و غیر حضوری امکان پذیر می باشد. پرواز چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
 خدمات آژانس

خدمات تور : صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ،لیدر شماره تلفن :02177611041
 توضیحات

4 شب و 5 روز
پرواز قشم ایر
امکان رزرو تور 3،4،5،6،7 شب
امکان رزرو بلیط تک چارتر با ایرلاین های : آتا، قشم ایر ، زاگرس،آسمان
امکان رزرواقامت تک

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی پرواز ایرانیان کهن و شماره  ۰۲۱۷۷۶۱۱۰۴۱  تماس حاصل فرمایید .

تور تفلیس از تهران

شما را به خواندن مطلب " " دعوت می‌کنیم .

یک دیدگاه بزارید...

برای تماس کلیک کنید
وبلاگ گردشگری پرواز یار
قشم و دیدنی هایش در قاب خلیج فارس
جذاب‌ترین جشن ها و جشنواره های بلغارستان
تور لحظه آخری
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک