شروع تور از 11 خرداد , 1397
۰۲۱۸۸۳۰۵۹۳۰
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتل خدمات هتل قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته کودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand
b.b
1,390,000 تومان 1,590,000 تومان 1,350,000 تومان 1,190,000 تومان
Hilltop
b.b
1,390,000 تومان 1,590,000 تومان 1,350,000 تومان 1,190,000 تومان
Polo
b.b
1,390,000 تومان 1,590,000 تومان 1,350,000 تومان 1,190,000 تومان
Eurasia
b.b
1,420,000 تومان 1,660,000 تومان 1,330,000 تومان 1,190,000 تومان
Marsel
b.b
1,450,000 تومان 1,720,000 تومان 1,400,000 تومان 1,190,000 تومان
Vanilla Sky Georgia
b.b
1,560,000 تومان 1,920,000 تومان 1,395,000 تومان 1,190,000 تومان
English Home
b.b
1,700,000 تومان 2,210,000 تومان 1,395,000 تومان 1,190,000 تومان
Gremi
b.b
1,700,000 تومان 2,210,000 تومان 1,395,000 تومان 1,190,000 تومان
Big-Begi
b.b
1,680,000 تومان 2,170,000 تومان 1,435,000 تومان 1,190,000 تومان
Betlem
b.b
1,750,000 تومان 2,315,000 تومان 1,500,000 تومان 1,190,000 تومان
Dolabauri
b.b
1,850,000 تومان 2,515,000 تومان 1,455,000 تومان 1,190,000 تومان
Colombi
b.b
1,860,000 تومان 2,540,000 تومان 1,540,000 تومان 1,190,000 تومان
Golden Palace
b.b
1,900,000 تومان 2,620,000 تومان 1,500,000 تومان 1,190,000 تومان
Old Tbilisi
b.b
1,900,000 تومان 2,620,000 تومان 1,500,000 تومان 1,190,000 تومان
City Center
b.b
2,010,000 تومان 2,820,000 تومان 1,790,000 تومان 1,190,000 تومان
Ameri Plaza
b.b
2,010,000 تومان 2,820,000 تومان 1,790,000 تومان 1,190,000 تومان
Cron Palace
b.b
2,050,000 تومان 2,930,000 تومان 1,790,000 تومان 1,190,000 تومان
Astoria
b.b
2,110,000 تومان 3,030,000 تومان 1,790,000 تومان 1,190,000 تومان
The Biltmore
b.b
3,970,000 تومان 6,750,000 تومان 2,590,000 تومان 1,190,000 تومان
Radisson Blu Iveria
b.b
4,270,000 تومان 7,330,000 تومان 2,750,000 تومان 1,190,000 تومان
نام هتل Grand
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Hilltop
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Polo
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,590,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Eurasia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,660,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,330,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Marsel
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,450,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,720,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,400,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Vanilla Sky Georgia
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,560,000 تومان
قیمت 1 تخته 1,920,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل English Home
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Gremi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,700,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,210,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,395,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Big-Begi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,680,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,170,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,435,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Betlem
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,315,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Dolabauri
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,515,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,455,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Colombi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,540,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,540,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Golden Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Old Tbilisi
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 1,900,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,620,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,500,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل City Center
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Ameri Plaza
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,820,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Cron Palace
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,050,000 تومان
قیمت 1 تخته 2,930,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Astoria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 2,110,000 تومان
قیمت 1 تخته 3,030,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل The Biltmore
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته 6,750,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,590,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Iveria
خدمات هتل b.b
قیمت دو تخته 4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته 7,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال 2,750,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال 1,190,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 11 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 14 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
 توضیحات
  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی روژانو و شماره  ۰۲۱۸۸۳۰۵۹۳۰  تماس حاصل فرمایید .
وبلاگ گردشگری پرواز یار
گورستان وال ها، صحراهایی پر از استخوان هایی عظیم الجثه
رمضان در ایران از نگاه سفرنامه نویسان خارجی
دریاچه یخ زده بایکال در قاب دوربین عکاس روسی
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک