تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین
شروع تور از 25 اسفند , 1396
۸۸۵۴۳۴۲۴
5 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
air   -  قشم ایر
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand
b.b
1,690,000 تومان1,980,000 تومان1,620,000 تومان1,300,000 تومان
Batoni
b.b
1,750,000 تومان2,190,000 تومان1,690,000 تومان1,300,000 تومان
Eurasia
b.b
1,860,000 تومان2,330,000 تومان1,740,000 تومان1,300,000 تومان
Asterion Palace
b.b
1,890,000 تومان2,350,000 تومان1,790,000 تومان1,300,000 تومان
Lords
b.b
1,860,000 تومان2,330,000 تومان1,740,000 تومان1,300,000 تومان
Gremi
b.b
1,970,000 تومان2,500,000 تومان1,810,000 تومان1,300,000 تومان
Rogalux
b.b
2,210,000 تومان2,970,000 تومان1,910,000 تومان1,300,000 تومان
Iveria Inn
b.b
2,210,000 تومان2,970,000 تومان1,910,000 تومان1,300,000 تومان
Cruise
b.b
2,210,000 تومان2,890,000 تومان2,030,000 تومان1,300,000 تومان
Toscano
b.b
2,270,000 تومان3,040,000 تومان1,910,000 تومان1,300,000 تومان
Betlem
b.b
2,270,000 تومان3,040,000 تومان1,910,000 تومان1,300,000 تومان
Kalasi
b.b
2,280,000 تومان3,040,000 تومان1,940,000 تومان1,300,000 تومان
Dolabauri
b.b
2,320,000 تومان3,200,000 تومان1,940,000 تومان1,300,000 تومان
Coral Boutique
b.b
2,390,000 تومان3,320,000 تومان2,350,000 تومان1,300,000 تومان
Primavera
b.b
2,390,000 تومان3,320,000 تومان2,350,000 تومان1,300,000 تومان
Cron Palace
b.b
2,500,000 تومان3,320,000 تومان2,140,000 تومان1,300,000 تومان
City Center
b.b
2,680,000 تومان3,910,000 تومان2,140,000 تومان1,300,000 تومان
Preference Hualing
b.b
2,730,000 تومان39,100,000 تومان2,140,000 تومان1,300,000 تومان
Ambassadori
b.b
3,140,000 تومان4,850,000 تومان2,610,000 تومان1,300,000 تومان
Holiday Inn
b.b
3,390,000 تومان5,350,000 تومان2,220,000 تومان1,300,000 تومان
The Biltmore
b.b
4,190,000 تومان6,940,000 تومان تومان1,300,000 تومان
نام هتلGrand
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته1,980,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,620,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلBatoni
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته2,190,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلEurasia
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلAsterion Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته2,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلLords
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,860,000 تومان
قیمت 1 تخته2,330,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,740,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,970,000 تومان
قیمت 1 تخته2,500,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,810,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلRogalux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلIveria Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته2,970,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلCruise
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته2,890,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,030,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلToscano
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,270,000 تومان
قیمت 1 تخته3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,910,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلKalasi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,280,000 تومان
قیمت 1 تخته3,040,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته3,200,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,940,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلCoral Boutique
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلPrimavera
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,350,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته3,320,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلCity Center
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,680,000 تومان
قیمت 1 تخته3,910,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته39,100,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,140,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلAmbassadori
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,140,000 تومان
قیمت 1 تخته4,850,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,610,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلHoliday Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته5,350,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,220,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته6,940,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,300,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 25 اسفند , 1396 - تاریخ پایان تور : 1 فروردین , 1397
 مدارک لازم
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
 خدمات آژانس
خدمات: بلیت رفت و برگشت ،ترانسفر فرودگاهی،لیدر،سیم کارت،گشت شهری با نهار
 توضیحات

توضیحات:
اعتبار پاسپورت از زمان خروج از کشور حداقل 6 ماه بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.
درخواست آژانس همکار به منزله پذیرش قوانین پرواز و هتل چارترمی باشد.
پرداخت 50%مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامیست.
هزینه بیمه افراد بالای 65 سال 75.000 تومان میباشدکه جداگانه دریافت میگردد.
تاریخ 29،28،27 اسفند و 5،4،3،2،1 فرودین شامل 400.000 افزایش نرخ می باشد.
ورود 25 اسفند 300.000 کاهش نرخ دارد
پکیج در تاریخ 8،7،6 فروردین شامل 200.000 تومان افزایش نرخ میباشد.
درصورت در خواست پرواز قشم ایر 100 هزار تومان به قیمت های فوق اضافه میگردد.

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی آریو پرواز پرشین و شماره  ۸۸۵۴۳۴۲۴  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " تور لوکس استانبول " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین پارک های اروپا در کدام کشورها قرار دارند؟ (قسمت اول)
بهترین مکان ها برای غواصی بانوان در دنیا کدامند؟
بهترین زمان سفر به تورنتو؛ بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین شهر فرهنگی کانادا
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک