تور لحظه آخری
آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام
شروع تور از 9 خرداد , 1397
۰۲۱۸۷۷۱۰
3 شب تفلیس
 مسیر سفر
تهران
    
تفلیس
 نوع سفر
هوایی   -  هوایی - زاگرس
 هتل‌ها
نام هتلخدمات هتلقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت
6 تا 12 سال
کودک بدون تخت
2 تا 6 سال
توضیحات
Grand
b.b
1,685,000 تومان1,880,000 تومان1,685,000 تومان1,490,000 تومان
Marsel
b.b
1,690,000 تومان1,880,000 تومان1,630,000 تومان1,490,000 تومان
Dejavu
b.b
1,790,000 تومان1,880,000 تومان1,650,000 تومان1,490,000 تومان
Gremi
b.b
1,940,000 تومان2,370,000 تومان1,790,000 تومان1,490,000 تومان
English Home
b.b
1,880,000 تومان2,270,000 تومان1,690,000 تومان1,490,000 تومان
Betlem
b.b
1,980,000 تومان2,470,000 تومان1,780,000 تومان1,490,000 تومان
Rogalux
b.b
1,980,000 تومان2,470,000 تومان1,790,000 تومان1,490,000 تومان
Beaumonde Garden
b.b
2,040,000 تومان2,570,000 تومان1,790,000 تومان1,490,000 تومان
Iveria Inn
b.b
2,080,000 تومان2,570,000 تومان1,880,000 تومان1,490,000 تومان
Dolabauri
b.b
2,140,000 تومان2,570,000 تومان1,790,000 تومان1,490,000 تومان
Grako Metekhi
b.b
2,170,000 تومان2,860,000 تومان1,790,000 تومان1,490,000 تومان
Vedzisi
b.b
2,170,000 تومان2,760,000 تومان1,880,000 تومان1,490,000 تومان
Cron Palace
b.b
2,330,000 تومان3,050,000 تومان1,880,000 تومان1,490,000 تومان
Vere Palace
b.b
2,370,000 تومان2,960,000 تومان2,080,000 تومان1,490,000 تومان
Astoria
b.b
2,370,000 تومان3,150,000 تومان2,080,000 تومان1,490,000 تومان
Preference Hualing
b.b
2,660,000 تومان3,830,000 تومان2,390,000 تومان1,490,000 تومان
IOTA
b.b
2,820,000 تومان3,830,000 تومان2,470,000 تومان1,490,000 تومان
The Biltmore
b.b
3,850,000 تومان5,780,000 تومان3,600,000 تومان1,490,000 تومان
نام هتلGrand
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,685,000 تومان
قیمت 1 تخته1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,685,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلMarsel
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,630,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلDejavu
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته1,880,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,650,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلGremi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,940,000 تومان
قیمت 1 تخته2,370,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلEnglish Home
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,880,000 تومان
قیمت 1 تخته2,270,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,690,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلBetlem
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته2,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,780,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلRogalux
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته1,980,000 تومان
قیمت 1 تخته2,470,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلBeaumonde Garden
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,040,000 تومان
قیمت 1 تخته2,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلIveria Inn
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته2,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلDolabauri
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته2,570,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلGrako Metekhi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته2,860,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,790,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلVedzisi
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,170,000 تومان
قیمت 1 تخته2,760,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلCron Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته3,050,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال1,880,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلVere Palace
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته2,960,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلAstoria
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته3,150,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,080,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلPreference Hualing
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته3,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,390,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلIOTA
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته2,820,000 تومان
قیمت 1 تخته3,830,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال2,470,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
نام هتلThe Biltmore
خدمات هتلb.b
قیمت دو تخته3,850,000 تومان
قیمت 1 تخته5,780,000 تومان
کودک با تخت 6 تا 12 سال3,600,000 تومان
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال1,490,000 تومان
توضیحات
تفلیس
 تاریخ برنامه سفر
تاریخ شروع تور : 9 خرداد , 1397 - تاریخ پایان تور : 12 خرداد , 1397
 مدارک لازم
 خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت
اقامت در هتل با صبحانه
ترنسفر فرودگاهی
تور لیدر فارسی زبان
بیمه مسافرتی
خدمات تور : بلیط رفت و برگشت با پرواز - اقامت هتل بر اساس سرویس- بیمه مسافرتی سامان- ترانســفر فرودگـاهی راهنــمای - فارســـی زبان
 توضیحات

-طبق بخشنامه هواپیمایی پرواز چارتری سوخت کامل میباشد .
-پرواز چارتر و هتل گارانتی میباشد و در صورت کنسلی و تغییر تاریخ و نام کل مبلغ سوخت می گردد .
-مسولییت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهدهمسافر و یا آژانس ثبت نام کننده می باشد .
-نرخ کودک زیر دو سال 100/000 تومان می باشد .
-ارسال درخواست توسط آژانس همکار به منزله قبول قوانین پرواز چارتری و هتل گارانتی می باشد .
-برای کانفرم درخواست ارسال ۵۰%مبلغ درخواست الزامی میباشد .

  برای خرید این تور با آژانس مسافرتی امیران پرواز آرسام و شماره  ۰۲۱۸۷۷۱۰  تماس حاصل فرمایید .

شما را به خواندن مطلب " کوش آداسی " دعوت می‌کنیم .

وبلاگ گردشگری پرواز یار
بهترین زمان سفر به سیدنی؛ خانه اپرای ملی استرالیا
استان هرمزگان را بهتر بشناسیم
سافاری در ماداگاسکار و تماشای شگفت انگیزترین مخلوقات زمین (قسمت دوم)
پرواز یار
کليه حقوق اين سايت متعلق به  پرواز یار  می باشد .
نماد الکترونیک