ترکیبی تفلیس و باتومی 8 شب و 9 روز
6 شب اقامت در هتل با 2 گشت شهری با ناهار