☆★☆سپنتا☆★☆

گروه سِپَنتا برگزار میکند:
?جزیره هرمز(گنبد نمکی هرمز)?

? قلعه پرتغالی ها
? الهه نمک
? ساحل خون
? دره مجسمه ها
? دره رنگین کمان
? کوه های رنگی
? بازدید از موزه دکتر نادعلیان

زمان و مکان اجرای برنامه:
پنج شنبه 95/8/27 ساعت 20 از دروازه تهران
بازگشت:
یکشنبه 95/8/30 حدود ساعت 24 اصفهان هستیم.
این برنامه برای کلیه سنین ??? مناسب میباشد.
https://telegram.me/sepantagroups

جهت هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شماره:
09162997990 ? مجید چراغی @majidch62
تماس حاصل فرمایید.