تور گوانجو + شنزن (ویژه نمایشگاه بهاره 2017)
گشت با ناهار
? تور 7 شب
✈️ پرواز ماهان
? نرخ ویژه از 5.750
@pargartravel
جزئيات تور?
http://www.pargartravel.ir/images/CHIN.PEK.HANG.W5.30APR.jpg