تاریخ تور : جمعه هر هفته
بازدید از چشمه های زیبای باداب سورت و دریاچه زیبای الندان را در تور یک روزه و مخصوص روز جمعه های آژانس پرگار تجربه نمایید.

شرایط تور یک روزه باداب سورت و دریاچه الندان :

تور یکروزه جمعه 7 آبان حرکت ساعت 4 صبح

صبحانه منو انتخابی هتل – عصرانه – بیمه -لیدر – لیدر محلی – نیسان – وسیله نقلیه توریستی

مبلغ سفر : 65000 تومان

09391884434 صادقی