جمعه 15 مرداد یکروزه
تور ١ روزه درياچه عروس و آبشار دود وزن (تركيبي)
صبحانه منو انتخابي – ناهار جوجه – بيمه – ليدر – وسیله نقلیه توريستي دربست دراختیار
حركت : جمعه ٤ صبح از ميدان آرژانتين
قيمت ٦٥٠٠٠ تومان
?تماس با ما : 09391884434 _ 22922881 سپهردادسیر. صادقی
@Shistanbulfashion ارتباط با تلگرام
@Sepehrdadseir11
Www.sepehrdadseir.com