?توریک روزه دریاچه چورت
جمعه ها هر هفته ازتهران
صبحانه سلف هتل،ناهار،بیمه،مجوز،لیدر،وسیله نقلیه توریستی
قیمت:۷۵ت
09391884434 صادقی