تور ٢/٥ روزه فلكده : 26 -28 خرداد
فلكده استان مازندران تنكابن با اب گرم رايگان
خدمات ٢ وعده صبحانه- ٢ وعده ناهار- ١ وعده شام
گشتها: ابگرم فلكده در دل جنگل ( رايگان)- ساحل نمك ابرود- جنگل عباس اباد
اقامت: كلبه هاي روستايي ٥ الي ٨ نفره كف خواب مجهز به بخاري هيزمي( پتو و بالش همراه خود بياوريد
??نيسان سواري هم داريم??
حركت: چهاشنبه 12 شب
برگشت: جمعه 12 شب تهرانيم
قيمت ١٩٠٠٠٠ تومان
??????????????
جمعه 28 خرداد
تور ١ روزه درياچه عروس و آبشار دود وزن (تركيبي) استان گیلان.رستم آباد-شفت
صبحانه منو انتخابي – ناهار منو انتخابي- عصرانه- بيمه – ليدر – اتوبوس توريستي سيستم دار كولر دار
حركت : جمعه ٤ صبح از ميدان آرژانتين
قيمت ٦٥٠٠٠ تومان
??????????????
جمعه 28 خرداد
تور ١ روزه آبشار رزكه و كشتي تفريحي استان مازندران. بابل
صبحانه منو انتخابي- ناهار منو انتخابي- عصرانه – بيمه- ليدر- اتوبوس توريستي ٤٤ نفره سيستم دار
?١ ساعت كشتي تفريحي همراه با موسيقي?
قيمت ٨٥٠٠٠ تومان
تماس:22922881- 09391884434 سپهردادسیر.صادقی