تور یک روزه تخصصی دره زمان حرکت 95/5/8
رفت : ساعت 6 صبح از میدان آرژانتین برگشت : ساعت 12 شب تهران
خدمات : صبحانه و عصرانه , بیمه , لیدر, وسیله نقلیه توریستی
هزینه سفر : 55000 تومان
تماس جهت هماهنگی : 09391884434 – 22922881 صادقی سپهردادسیر
@Shistanbulfashion ارتباط با تلگرام
@Sepehrdadseir11 لینک کانال