تور 29-30 مهر حرکت پنجشنبه 5 صبح اقامت کلبه چوبی- ماشینهای شاسی بلند- وعده های غذایی – گشتها .قیمت باور نکردنی فقط 319000 تومان 09391884434 صادقی http://telegram.me/NatureOfIranZamin