تور 2.5 روزه کویر مصر 28-30 مهر حرکت چهارشنبه ساعت 19:30 مبلغ سفر: 180000 تومان **ظرفیت محدود** 09391884434 صادقی @NatureOfIranZamin