حرکت:4شنبه 26 خرداد ساعت 12 شب
برگشت:جمعه 28 خرداد 11 شب تهرانیم
خدمات:2وعده صبحانه-2وعده ناهار-1وعده شام-بیمه-لیدر-اتوبوس تورسیتی 44 نفره
اقامت:به صورت گروهی 5 الی 8 نفره کف خواب مجهز به بخاری هیزمی(همراه خود بالش و پتو بیاورید)
**نیسان سواری هم داریم**
قیمت:165000 تومان
09361300665 پیمان 88915915بیتا گشت