شما میتوانید از طریق پنل ثبت تور و پکیج های مسافرتی پرواز یار
خود را معرفی نمایید.