سفر به تاریخ و تمدن ایران زمین ( تخت سلیمان )
نوع سفر : تاریخ گردی
جاذبه های گردشگری : گنبد سلطانیه سومین گنبد خشتی بزرگ جهان ، قلعه تخت سلیمان یکی از چاکراهای بزرگ انرژی بر روی زمین ، زندان سلیمان ، غار کرفتو
خدمات سفر : خودروی توریستی اتوبوس دربست در اختیار ، اقامت خانه محلی در روستای تخت سلیمان ، تمامی گشتها ، دو وعده صبحانه ،دو وعده ناهار ، یک وعده شام ، بیمه و مجوز به همراه لیدر مسلط به منطقه
مکان سفر : استان زنجان – استان آذربایجان غربی – تکاب ، روستای تخت سلیمان
مبلغ سفر: 220000 تومان
09391884434 – 4931 داخلی 205