تهرانپارس -بالاتر از فلکه سوم -نبش 202 –
ساختمان 373
تلفن (10 خط)77296090