جشنواره رنگها رویدادی در فضای باز است که در یکی از باستانی ترین و رنگارنگ ترین آداب و رسوم هند – جشنواره هندو هولی – الگوبرداری شده است. این در مورد پیروزی خیر بر شر است. آئین کلیدی هولی ریختن و استفاده از آب و پودرهای رنگی بر روی دوستان و خانواده است که به این تعطیلات نام مشترک خود را “جشنواره رنگها” می دهد. این راه انتقال پیام عشق و خوشبختی در میان دیوارها ، همسایگان و دلهاست.

برای بررسی نرخ تور 3 شب باکو اینجا کلیک بفرمایید