[Forwarded from تراول اينتر.اداک سفرپایا]
Www.travelenter.com:
?فروش بلیت قطارهای رجا حدفاصل ۱۱ مهرماه تا ۳۰ مهر‌ماه، از ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه ۱۳ شهریور، به صورت همزمان از طریق اینترنت و مراکز فروش در سراسر کشور آغاز می‌شود.
44177000.
.www.travelenter.com.