وقت سفارت کانادا،انگلیس،آمریکا ویژه آژانس های همکار