کشتی ( splendia)?کروز 8روزه ، ( جنوا – چیویتاکیا- پالرمو – والتا- بارسلون – مارسی، جنوا) آلیتالیا ✈️- صبحانه ناهار – شام – اتاق های بالکن دار و سوییت … ?☕️? فقط و فقط 1900 یورو + پرواز @gashtarmani کانتر : مینا بگلو 88452588