گوانجو

پرواز القطریه
فاز 1
24 الی 28 مهر

صد و بیستمین نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات گوانجو

22 مهر رفت – 13OCT
تهران – دوحه 22:30-00:05
دوحه – گوانجو 02:55 – 15:30
29 مهر برگشت – 20OCT
گوانجو – دوحه00:55 – 04:30
دوحه – تهران 08:00 – 10:30
قیمت 4.190.000 تومان

?@raikagasht

☎️02188517171
www.raikagasht.com

#رایکاگشت
شهرابی